Tổng Hợp Các Trường Trung Cấp Khu Vực Miền Bắc

Dưới đây là danh sách các trường trung cấp tại khu vực Miền Bắc từ Huế trở ra cùng với các thông báo tuyển sinh, chỉ tiêu xét tuyển từng ngành của từng trường, chắc hẳn sẽ giúp các bạn rất nhiều trong đợt tuyển sinh đại học.

 

Danh Sách Các Trường Trung Cấp Khu Vực Miền Bắc

 

danh sach cac truong trung cap phia bac
Trường trung cấp khu vực miền Băc

1.     Danh sách các trường trung cấp khu vực Miền Bắc

Tên các trường trung cấp khu vực Miền Bắc
Mã Trường
Trung cấp Âu Lạc – Huế
Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
Trung cấp Công nghệ Hải Phòng
Trung cấp Đa ngành Ninh Bình
Trung cấp Đức Thiện
Trung cấp Giao thông Vận tải Huế
Trung cấp Kinh tế – Du lịch Duy Tân
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Giang
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật CN Việt – Anh
Trung cấp Kinh tế KT Công thương – CCI
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hoà Bình
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Lào Cai
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sơn La
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái
Trung cấp Kinh tế Quảng Bình
Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ
Trung cấp Kỹ thuật CNN Quảng Bình
Trung cấp Kỹ thuật NN và PTNT Hà Tĩnh
Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng
Trung cấp Thuỷ sản Thanh Hoá
Trung cấp Thương mại Trung ương 5
Trung cấp VHNT và Du lịch Lào Cai
Trung cấp Văn Hiến
Trung cấp Xây dựng số 4
Trung cấp Y Dược Bắc Ninh
Trung cấp Y Dược Thăng Long
Trung cấp Y tế Bắc Giang
Trung cấp Y tế Cao Bằng
Trung cấp Y tế Lào Cai
Trung cấp Y tế Quảng Bình
Trung cấp Y tế Quảng Trị
Trung cấp Y tế Yên Bái
Tên các trường trung cấp nghề khu vực Miền Bắc
Mã trường
Trường Trung cấp nghề Số 11 – Bộ Quốc phòng
 TCT1601
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ
 TCT1603
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Ninh
 TCT1903
Trường Trung cấp nghề Âu Lạc
 TCT1906
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao Bắc Ninh
 TCT1907
Trường Trung cấp nghề Đông Đô
 TCT1908
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội
 TCT1909
Trường Trung cấp nghề Quốc tế Đông Dương
 TCT1910
Trường Trung cấp nghề Thuận Thành
 TCT1911
Trường TC nghề KT-KT và TC mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành
 TCT1915
Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ
 TCT2101
Trường Trung cấp nghề Việt Nam – CanaĐa
  TCT2102
Trường Trung cấp nghề CNT Hải Dương
  TCT2103
Trường Trung cấp nghề 8/3 Hải Dương
  TCT2104
Trường Trung cấp nghề Thủy sản
 TCD0301
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải
 TCD0302
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng
 TCD0304
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xi măng
 TCD0305
Trường Trung cấp nghề Xây dựng
 TCD0306
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng
 TCD0307
Trường Trung cấp nghề An Dương
 TCD0308
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp – Du lịch Thăng Long
 TCD0311
Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên
 TCD0312
Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ cảng
 TCD0313
Trường Trung cấp nghề Phát triển nông thôn Thành Phát
 TCD0314
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên
 TCD2201
Trường Trung cấp nghề Hưng Yên
 TCD2202
Trường Trung cấp nghề Việt Thanh
 TCD2203
Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
 TCD2204
Trường Trung cấp nghề CIENCO 8
 TCD2205
Trường Trung cấp nghề Á Châu
 TCD2206
Trường Trung cấp nghề Thái Bình
 TCD2601
Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật
 TCD2603
Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Đức
 TCD2604
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình
 TCD2605
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
 TCD2606
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Thái Bình
 TCD2607
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
 TCD2608
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nam
 TCD2401
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao quốc tế
 TCD2402
Trường Trung cấp nghề Giao thông – Xây dựng Việt Úc
 TCD2403
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Hà Nam
 TCD2404
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy IV
 TCT2501
Trường Trung cấp nghề Số 8
 TCT2503
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định
 TCT2504
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định
 TCT2505
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định
 TCT2506
Trường Trung cấp nghề Đại Lâm
 TCT2507
Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định
 TCT2508
Trường Trung cấp nghề số 14 – Bộ Quốc phòng
 TCT2701
Trường Trung cấp nghề Thành Nam
 TCT2703
Trường Trung cấp nghề Nho Quan
 TCT2704
Trường TC nghề Tư thục Mỹ thuật xây dựng cơ khí Thanh Bình
 TCT2705
Trường Trung cấp nghề Việt Nam – Canada
 TCT2706
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình
 TCT2707
Trường Trung cấp nghề Bắc Quang
 TCD0501
Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
 TCD0601
Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn
 TCD1101
Trường Trung cấp nghề Tiến bộ Quốc tế
 TCD0901
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tuyên Quang
 TCD0502
Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai
 TCT0801
Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ
 TCD1301
Trường Trung cấp nghề Lục Yên
 TCD1302
Trường Trung cấp nghề 20/10 khu vực Tây Bắc
 TCT1303
Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
 TCT1201
Trường Trung cấp nghề Tiến bộ
 TCD1203
Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
 TCD1204
Trường Trung cấp nghề CIENCO 8
 TCD1205
Trường Trung cấp nghề Thái Hà
 TCD1206
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
 TCD1207
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
 TCD1208
Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ
 TCD1209
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 3D
 TCD1210
Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh
 TCD1701
Trường Trung cấp nghề Giao thông cơ điện Quảng Ninh
 TCD1702
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long
 TCD1703
Trường Trung cấp nghề Số 12
 TCT1801
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang
 TCT1802
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy VII
 TCT1803
Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế
 TCT1804
Trường Trung cấp nghề Số 1 Bắc Giang
 TCT1805
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19/5 Bắc Giang
 TCT1806
Trường Trung cấp nghề Xương Giang
 TCT1807
Trường Trung cấp nghề Herman Gmerner Việt Trì
 TCD1501
Trường Trung cấp nghề Công nghệ và vận tải Phú Thọ
 TCD1502
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
 TCD1503
Trường Trung cấp nghề Bách khoa – Phú Thọ
 TCD1504
Trường Trung cấp nghề Công nghệ – Dịch vụ và Du lịch Phú Nam
 TCD1505
Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu
 TCD0701
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp Hoà Bình
 TCD2301
Trường Trung cấp nghề Tất Thành
 TCD2302
Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa
 TCD2801
Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa
 TCD2802
Trường Trung cấp nghề Thương Mại – Du lịch Thanh Hoá
 TCD2803
Trường Trung cấp nghề Phát thanh – Truyền hình Thanh Hoá
 TCD2804
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá
 TCD2805
Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hoá
 TCD2806
Trường Trung cấp nghề Nông nghiệp và PT nông thôn Thanh Hoá
 TCD2807
Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn
 TCD2808
Trường Trung cấp nghề Nghi Sơn
 TCD2809
Trường Trung cấp nghề Vinashin 9
 TCD2811
Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Trung
 TCD2812
Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn
 TCD2813
Trường Trung cấp nghề Hưng Đô
 TCD2814
Trường Trung cấp nghề Nga Sơn
 TCD2815
Trường Trung cấp nghề Quảng Xương
 TCD2816
Trường Trung cấp nghề Số 1 thành phố Thanh Hóa
 TCD2817
Trường Trung cấp nghề Thạch Thành

2.       Phương thức tuyển sinh

Vùng tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong cả nước
Đối tượng tuyển sinh: Các trường trung cấp tuyển sinh những đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển
1.       Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp có xác nhận của địa phương
2.       1 bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (phôt công chứng)
3.       1 bản sao giấy khai sinh có công chứng
4.       1 bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
5.       1 bản sao chứng minh thư nhân dân có công chứng
6.       2 ảnh 3×4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chị nhà phía sau ảnh
Phương thức xét tuyển: Các thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các hình  thức: nộp trực tiếp tại trường mình đăng ký xét tuyển, đăng ký trực tuyến thông qua website của trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
Hãy click vào tên trường trong danh sách các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề phía trên để nhận được những thông tin hữu ích về chỉ tiêu xét tuyển, hình thức tuyển sinh,…Nếu bạn có thắc mắc cần chúng tôi giải đáp hãy để lại phản hồi ở cuối bài viết này.
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status