Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM Tuyển Sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM TUYỂN SINH  NĂM 2018 

 
Mã trường: QSX
Địa chỉ: số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1
Điện thoại: 08-38293828-112
Website: www.hcmussh.edu.vntruong dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van tphcm
Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học năm 2018.
Mã Ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
(dùng kết quả thi THPTQG)
Chỉ tiêu
Tên môn thi/bài thi
Môn chính
52220330
 Văn học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn x 2
120
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn x 2
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngữ văn x 2
52220320
 Ngôn ngữ học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn x 2
80
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn x 2
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngữ văn x 2
52320101
 Báo chí
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
130
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220310
 Lịch sử
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Lịch sử x 2
120
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Lịch sử x 2
52310302
 Nhân học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
60
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220301
 Triết học
Toán, Vật lý, tiếng Anh
90
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52310501
 Địa lý học
Toán, Vật lý, tiếng Anh
110
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Địa lý x 2
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh
Địa lý x 2
52310301
 Xã hội học
Toán, Vật lý, Hóa học
150
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52320201
 Thông tin học
Toán, Vật lý, tiếng Anh
100
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220213
 Đông phương học
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
140
Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52140101
 Giáo dục học
Ngữ văn, Toán, Vật lý
120
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
52320303
 Lưu trữ học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
80
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220340
 Văn hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
70
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52760101
 Công tác xã hội
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
80
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52310401
 Tâm lý học
Toán, Hóa học, Sinh học
100
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52580112
 Đô thị học
Toán, Vật lý, Hóa học
80
Toán, Vật lý, tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52340103
 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
100
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220216
 Nhật Bản học
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
110
Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật
Tiếng Nhật x 2
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220217
 Hàn Quốc học
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
110
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220201
 Ngôn ngữ Anh
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Tiếng Anh x 2
270
52220202
 Ngôn ngữ Nga
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Tiếng Anh x 2
70
Ngữ văn, Toán, tiếng Nga
Tiếng Nga x 2
52220203
 Ngôn ngữ Pháp
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Tiếng Anh x 2
90
Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
Tiếng Pháp x 2
52220204
 Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Tiếng Anh x 2
130
Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
Tiếng Trung x 2
52220205
 Ngôn ngữ Đức
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Tiếng Anh x 2
80
Ngữ văn, Toán, tiếng Đức
Tiếng Đức x 2
52310206
 Quan hệ Quốc tế
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
160
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
52220206
 Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Tiếng Anh x 2
50
Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
Tiếng Pháp x 2
Ngữ văn, Toán, tiếng Đức
Tiếng Đức x 2
52220208
 Ngôn ngữ Italia
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Tiếng Anh x 2
50
Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
Tiếng Pháp x 2
Ngữ văn, Toán, tiếng Đức
Tiếng Đức x 2

 I.    Đối tượng tuyển sinh

Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành thì có đủ điều kiện để đăng ký vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước)

III. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển)

Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông có điểm trung bình tổng cộng 3 năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6.5 trở lên. Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của bộ giáo dục và đào tạo. Trường hợp không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển.

V. Tổ chức tuyển sinh

Thời gian, hình thực nhận đăng ký xét tuyển: theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status