Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Mã trường: DBG
Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 02403874387

Đại học Nông lâm Bắc Giang


Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học năm học 2018, trường đại học Nông lâm Bắc Giang  đưa ra thông tin tuyển sinh  Đại học hệ chính quy cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo

 • BẬC ĐẠI HỌC

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

(Tổ hợp xét tuyển)

Xét tuyển theo kế quả học tập bậc THPT

1

Khoa học cây trồng

7620110

A00, A01, D01, B00

Điểm trung bình cả năm của 3 năm học, lớp:10, 11 và 12 đạt từ 6,0 trở lên.

30

2

Chăn nuôi – Thú y

7620105

A00, A01, D01, B00

150

3

Thú y

7640101

A00, A01, D01, B00

200

4

Quản lý đất  đai

– Chuyên ngành 1: Địa chính và Quản lý đô thị

– Chuyên ngành 2: Quản lý đất đai

7850103

A00, A01, D01, B00

40

5

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

– Chuyên ngành 1: Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái

– Chuyên ngành 2: Quản lý Tài nguyên & Môi trường

7850101

A00, A01, D01, B00

40

6

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A01, D01, B00

50

7

Công nghệ sinh học

7420201

A00, A01, D01, B00

30

8

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

– Chuyên ngành 1: Quản lý tài nguyên rừng

– Chuyên ngành 2: Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học

7620211

A00, A01, D01, B00

30

9

Lâm sinh

7620205

A00, A01, D01, B00

20

10

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

30

11

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7340103

A00, A01, D01, B00

30

12

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, A01, D01, B00

30

13

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01

30

14

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

A00, A01, D01, B00

40

 • BẬC CAO ĐẲNG

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điều kiện xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Dịch vụ thú y

5340301

Tốt nghiệp THPT

20

2

Kế toán

5640201

Tốt nghiệp THPT

20

3

Quản lý đất đai

5850103

Tốt nghiệp THPT

20

II.    Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 

III. Phạm vi tuyển sinh (tuyển sinh trên toàn quốc)

IV.  Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển)

Nhà trường xét tuyển theo 2 phương thức
 • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
  • Điều kiện cho bậc đại học:
   • Tốt nghiệp THPT
   • Điểm thi THPT quốc gia có tổ hợp môn thi để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định
  • Điều kiện cho bậc cao đẳng:
   • Tốt nghiệp THPT
 • Phương thức 2: Trường đại học Nông lâm Bắc Giang xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả học tập ở THPT
  • Điều kiện cho bậc đại học:
   • Tốt nghiệp THPT
   • Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên
   • Điểm trung bình cả năm của 3 năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 6,0 trở lên
  • Điều kiện cho bậc cao đẳng
   • Tốt nghiệp THPT
   • Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên
 • Tổng điểm của tổ hợp các bài thi/môn thi áp dụng thống nhất cho tất cả các ngành, không có quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, ngưỡng xét tuyển là ngưỡng tối thiếu do Bộ GD&ĐT quy định để xét tuyển vào hệ đại học, cao đẳng. Nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên của thí sinh từ 1 đến hết trong phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh được xét một cách bình đẳng. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển nguyện vọng tiếp bình đẳng với với các thí sinh khác đăng ký vào cùng một ngành.

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
 Điều kiện là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi trung học phổ thông quốc gia có bài thi/môn thi dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu của bộ giáo dục và đào tạo dùng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
 • Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét tuyển học bạ)
Điều kiện thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có kết quả của điểm trung bình của cả 3 năm của lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 6,0 trở lên; hạnh kiểm của thí sinh đạt loại khá trở lên

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status