Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tuyển Sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TUYỂN SINH  NĂM 2018 

Mã trường: NLS
Địa chỉ: Khu số 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38966780
truong dai hoc nong lam thanh pho hcm
Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học năm học 2018, trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông tin tuyển sinh đại học năm 2018 với các khối ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo

Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
7140215
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
45
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7220201
Ngôn ngữ Anh
140
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 
7310101
Kinh tế
150
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
7310106Q
Thương mại quốc tế (LK QT)
10
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7310501
Địa lý học
40
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7340101
Quản trị kinh doanh
200
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
7340101C
Quản trị kinh doanh (CLC)
30
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
7340120Q
Kinh doanh (LK QT) 
Chương trình liên kết quốc tế
15
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7340121Q
Thương mại (LKQT)
Chương trình liên kết quốc tế
15
7340301
Kế toán
110
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
7420201
Công nghệ sinh học
140
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học  
7420201C
Công nghệ sinh học (CLC)
30
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
7420201Q
Công nghệ sinh học (LK QT)
Chương trình liên kết quốc tế
15
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
7440301
Khoa học môi trường
80
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7480201
Công nghệ thông tin
210
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
7440212
Bản đồ học
40
7510201
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
110
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7510201C
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)
30
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7510203
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
60
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7510205
Công nghệ kỹ thuật ô tô
100
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7510206
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
60
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7510401
Công nghệ kỹ thuật hóa học
160
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
60
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
7520320
Kỹ thuật môi trường
80
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7520320C
Kỹ thuật môi trường (CLC)
30
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7540101
Công nghệ thực phẩm
300
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7540101C
Công nghệ thực phẩm (CL Cao)
30
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7540101T
Công nghệ thực phẩm (CTTT)
30
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7540105
Công nghệ chế biến thủy sản
75
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7549001
Công nghệ chế biến lâm sản
155
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7620105
Chăn nuôi
150
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7620109
Nông học
190
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
7620112
Bảo vệ thực vật
85
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
7620113
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
140
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7620114
Kinh doanh nông nghiệp
60
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
7620114Q
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (LK QT)
15
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7620116
Phát triển nông thôn
60
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
7620201
Lâm học
120
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7620211
Quản lý tài nguyên rừng
60
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7620301
Nuôi trồng thủy sản
170
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7640101
Thú y
160
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7640101T
Thú y (CTTT)
30
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
160
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7850103
Quản lý đất đai
300
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Địa lý
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
TỔNG
4.200
II.    Đối tượng tuyển sinh
Những thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sử dụng kết quả xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

III. Phạm vi tuyển sinh

  •  Cơ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh: tuyển sinh trên cả nước
  • Phân hiệu tại Ninh Thuận: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
  • Phân hiệu tại Gia Lai: Nhà trường tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

IV. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển)

Trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
  • Các thí sinh thi liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy sẽ tham gia kỳ thi do trường Đại học Nông Lâm tổ chức. 

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status