Tin Nóng Tuyển Sinh

Liên Thông Đại Học Thủ Đô Từ Trung Cấp, Cao Đẳng Lên Đại Học Năm 2020

ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông đại học cụ thể như sau:

 1. Ngành Đào Tạo

Hệ Cao Đẳng

Tên ngành Mã ngành Xét tuyển bằng kết quả các tổ hợp môn thi THPT quốc gia Tổ hợp xét tuyển Xét tuyển bằng học bạ
Giáo dục Tiểu học 7140202 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D01

D96

D72

Không tuyển bằng học bạ
Giáo dục Mầm non 7140201 – Ngữ văn, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

– Toán, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

M01

M09

Không tuyển bằng học bạ
Quản lý Giáo dục 7140114 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

Giáo dục công dân 7140204 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

Ngôn ngữ Anh 7220201 –      Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D14

D15

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh

(20%)

Việt Nam học 7310630 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH, Tiếng Anh

(40%)

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 – Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh (Tiếng Trung)

(20%)

Sư phạm Toán học 7140209 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Không tuyển bằng học bạ
Sư phạm Lịch sử 7140218 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn Lịch sử, GDCD

C00

D78

D14

C19

Nhóm KHXH/ Lịch sử

(50%)

Sư phạm Vật lý 7140211 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

A02

D90

A01

Nhóm KHTN/ Vật lý

(50%)

Công nghệ thông tin 7480201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D01

D90

A01

Nhóm KHTN/ Toán học

(20%)

Công tác xã hội 7760101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D01

Nhóm KHXH

(50%)

Giáo dục đặc biệt 7140203 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

(50%)

Sư phạm Ngữ văn 7140217 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ
Chính trị học 7310201 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, KHXH

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

Quản trị kinh doanh 7340101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

Luật 7380101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D90

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

Toán ứng dụng 7460112 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Nhóm KHTN

(50%)

Quản trị khách sạn 7810201 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 – Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Vật lý

B00

D07

D08

A00

Nhóm KHTN

(50%)

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHTN/ Toán

(20%)

Quản lý công 7340403 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

D14

D15

C00

 

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

 

Hệ Trung Cấp

Tên ngành Mã ngành Xét tuyển bằng kết quả các tổ hợp môn thi THPT quốc gia Tổ hợp xét tuyển Xét tuyển bằng học bạ
Giáo dục Mầm non 51140201 – Ngữ văn, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

– Toán, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

M00, M09 Không tuyển bằng học bạ
Giáo dục Tiểu học 51140202 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D01, D96, D72 Không tuyển bằng học bạ
Giáo dục Thể chất 51140206 – Toán học, NK TDTT1 (Nhanh khéo), NKTDTT2 (Bật xa) T01 Nhóm KHXH/ Nhóm KHTN, Thể dục
Sư phạm Tin học 51140210 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00, D01, D90, A01 Nhóm KHTN/ Toán học

(50%)

Sư phạm Hóa học 51140212 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Sinh học, Hóa học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00, B00, D90, D07 Nhóm KHTN, Hóa học/

Sinh học

(50%)

Sư phạm Sinh học 51140213 – Toán học, Hóa học, Sinh học

– Toán học, tiếng Anh, Sinh học

– Toán, Sinh học, Vật lý

– Toán học, KHTN, Tiếng Anh

B00, D08, A02, D90 Nhóm KHTN, Hóa học/

Sinh học

(50%)

Sư phạm Địa lý 51140219 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Toán,

C00, D15, D78, C15 Nhóm KHXH, Địa lý/

Lịch sử

(50%)

Sư phạm Tiếng Anh 51140231 –      Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01, D14, D15, D78 Không tuyển bằng học bạ
 1. Điều Kiện Dự Tuyển

– Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo qui định hiện hành, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng ngành tương ứng.

 1. Thời Gian Phát Hành Và Nhận Hồ Sơ

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 25/3/2020

 1. 4. Thời Gian Thi Tuyển:04 đợt/năm:

Lịch Thi Tuyển Đợt 1:

Ngành Thời gian Môn Thi
Giáo dục Tiểu học

Ngày thi: 27, 28/6/2020)

Sáng

27/6/2020

Tâm lý học lứa tuổi và giáo dục học Tiểu học
Chiều

27/6/2020

Toán và Tiếng Việt bậc Tiểu học
Sáng

28/6/2020

PPDH Toán và Tiếng Việt bậc Tiểu học
Chiều

28/6/2020

Dự phòng
Giáo dục Mầm non

Ngày thi: 4, 5/7/2020)

Sáng

27/6/2020

Tâm lý học lứa tuổi và Giáo dục học Mầm Non
Chiều

27/6/2020

Hình thành biểu tượng toán và phát triển ngôn ngữ
Sáng

28/6/2020

Đọc diễn cảm, Kể chuyện, Hát
Chiều

28/6/2020

Dự phòng

 

 1. Hình Thức Tuyển Sinh

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học: Thi tuyển,thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

 1. Hồ Sơ Đăng Ký DTuyển

– Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường).

– Bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng (bản sao công chứng).

– Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng (bản sao công chứng).

– Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng).

– Bản sao giấy khai sinh.

– 6 ảnh 4 x 6: ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng ký dự thi ở mặt sau của ảnh.

– Giấy xác nhận của cơ quan đơn vị công tác theo mẫu (đối với thí sinh là giáo viên đang làm việc ở các nhà trường).

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN PHÒNG TUYỂN SINH:

– Để tiện cho việc đi lại và hoàn thiện mọi thủ tục nhập học đúng theo quy định của nhà trường, phụ huynh và thí sinh đến mua hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi liên thông liên hệ trước với thầy cô phụ trách theo số HOTLINE bên dưới để được hướng dẫn.

HOTLINE: 0979 564 031 ( Phụ trách tuyển sinh).

 

 

Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2019

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học văn bằng thứ 2 đại học, nội dung cụ thể như sau:

 1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
TT Ngành đào tạo
1 Sư phạm Toán học
2 Sư phạm Ngữ văn
3 Sư phạm Tiếng Anh
4 Giáo dục Tiểu học
 5 Giáo Dục Mầm Non
6 Ngôn Ngữ Anh
 1. Điều kiện dự tuyển

Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo qui định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành đào tạo văn bằng thứ 2.
 • Sinh viên đang học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội hệ chính qui tập trung K64, K65 có số tín chỉ tích lũy từ 60 tín chỉ trở lên và có điểm trung bình tích lũy từ 2,00 trở lên. Đối tượng này chỉ được xét tốt nghiệp khi được công nhận tốt nghiệp của ngành học thứ nhất.
 1. Hình thức tuyển sinh
 • Thí sinh phải tham dự kỳ thi tuyển: Thi Tuyển
 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường).

Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng).

Bảng điểm tốt nghiệp (bản sao công chứng).

Bản sao giấy khai sinh.

02 ảnh 4 x 6: ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng ký dự thi ở mặt sau của ảnh (không kể ảnh dán vào các giấy tờ khác trong hồ sơ).

 1. Thời gian học: Học tập trung liên tục 3 năm.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:

Liên hệ:  (Phụ trách tuyển sinh)

Hotline: 097. 949. 9131

Email: Kenhtuyensinh24h.vn@gmail.com

(Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)

Văn Bằng 2 Đại Học Thương Mại Tuyển Sinh Năm 2019 Hệ Chính Quy

THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2019

            Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2019:
1. Ngành đào tạo:
– Ngành Quản trị kinh doanh
– Ngành Kế toán
– Ngành Luật kinh tế
Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển và mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh.
2. Tổ chức đào tạo 
2.1. Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt
2.2. Thời gian đào tạo:  2 năm rưỡi đến 3 năm
2.3. Cấp bằng tốt nghiệp: Danh hiệu Cử nhân
3. Đối tượng và hình thức tuyển sinh 
3.1. Điều kiện để học bằng đại học thứ hai
a) Công dân Việt nam không trong thời gian bị thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.
b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3.2 Hình thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh
a) Việc miễn thi áp dụng cho các đối tượng: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Thương mại đăng ký vào học ngành đào tạo mới trong cùng nhóm ngành.
b) Hình thức thi: Những người không thuộc diện miễn thi nêu tại mục a phải thi hai môn.
Các môn thi tuyển: môn Toán cao cấp và môn Tiếng Anh.
3.3. Điều kiện trúng tuyển:
Những thí sinh dự thi đủ số môn thi do trường quy định và không có môn nào bị điểm 0, nếu đủ điểm xét tuyển cho ngành đào tạo thì thuộc diện trúng tuyển.
4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh
4.1. Hồ sơ:
Hồ sơ tuyển sinh gồm có:
1) Phiếu tuyển sinh (theo mẫu quản lý thống nhất của Bộ GD&ĐT và do trường ĐH Thương mại phát hành) có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (Phường, Xã) trực tiếp quản lý.
2) Bản sao giấy khai sinh
3) 5 ảnh mầu cỡ 3×4 cm (có ghi rõ Họ tên và ngày tháng năm sinh) trong đó 2 ảnh dán vào Phiếu tuyển sinh và Phiếu đăng ký có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ.
4) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và phiếu điểm kết quả học tập đại học.
5) Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu, in ngoài túi hồ sơ)
6) 2 Phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh.
5. Kế hoạch tuyển sinh
Dự kiến kế hoạch tuyển sinh như sau:
– Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/05/2019;
– Tổ chức ôn tập từ tháng 06/2019;
– Dự kiến thi vào tháng 07/2019.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:

Liên hệ:  (Phụ trách tuyển sinh)

Hotline: 097 949 9131

(Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)

Văn Bằng 2 Đại Học Giao Thông Vận Tải Hệ Chính Quy 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

– Căn cứ thông báo số 43/ĐHGTVT-ĐHTC, ngày 23/01/2015 của Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc tuyển sinh hệ văn bằng 2 đại học chính quy năm 2019.

 1. Chỉ Tiêu Đào Tạo Văn Bằng 2 Đại Học Giao Thông Vận Tải

– 160 chỉ tiêu.

 1. Chuyên Ngành Tuyển Sinh Đào Tạo Năm 2019

–   Xây dựng cầu đường bộ

– Xây dựng dân dụng

–   Kinh tế xây dựng.

 1. Đối Tượng Tuyển Sinh Hệ Văn Bằng 2

– Theo quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai.

Những người có đủ các điều kiện dưới đây được dự thi tuyển bằng đại học thứ hai hệ chính quy của trường Đại học Giao thông Vận tải:

–   Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc mới tốt nghiệp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

–   Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

–   Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

 1. Thời Gian Đào Tạo Hệ Văn Bằng 2 Chính Quy.

– Từ 2,0 đến 2,5 năm.

 1. Văn Bằng Tốt Nghiệp

– Cấp bằng chính quy.

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

–   Phiếu tuyển sinh.

–   Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm). (*)

–   Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.

–   Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên.

–   04 ảnh chân dung 4×6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

–   02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

Mục có dấu (*) phải có bản chính để đối chiếu. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Điểm bán và tiếp nhận hồ sơ

Liên hệ: 097 949 9131 (Phụ trách tuyển sinh)

(Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ) 

Văn Bằng 2 Học Viện Ngân Hàng Thông Báo Tuyển Sinh 2019

                                                                             THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI HỆ CHÍNH QUY
Căn cứ Quy chế về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ban hành theo Quyết định số 22/2001/QĐ BGD&ĐT ngày 26/06/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2019, Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ hai đợt 1 năm 2019 như sau:
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu đào tạo
Tài chính- Ngân hàng: 50
Kế toán: 50
Ứng với mỗi ngành đào tạo, Học viện chỉ tổ chức thi tuyển và mở lớp khi có đủ
số lượng thí sinh (tối thiểu 25 sinh viên/ngành-lớp học).
2. Điều kiện để học đại học bằng 2:
Đã tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường trong nước, nếu tốt nghiệp tại các
trường nước ngoài thì phải có văn bản đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 10/TTLB ngày
18/08/1989 của Liên Bộ Y tế – Giáo dục và Đào tạo.
Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký thi tuyển và xét tuyển.
3. Thi tuyển, xét tuyển:
3.1. Đối tượng được miễn thi tuyển:
Người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy của Học viện ngân hàng.
3.2. Thi tuyển: Đối tượng không được miễn thi, phải dự thi theo môn thi, nội dung
và hình thức thi như sau:
Môn thi: Toán cao cấp; Tiếng Anh;
Nội dung thi: Thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học;
Hình thức thi: Toán cao cấp thi tự luận; Tiếng Anh thi trắc nghiệm;
Thời gian thi tuyển: Ngày 20, 21/04/2019;
4. Thời gian đào tạo, bảo lưu kiến thức và văn bằng tốt nghiệp:
Thời gian đào tạo: 02 năm;
Bảo lưu kiến thức: Người học đại học bằng 2 được bảo lưu kết quả học tập những học phần trong chương trình đào tạo ngành thứ nhất có số đơn vị học trình hoặc số tín chỉ tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo của ngành mới và đạt từ 5 điểm đối với hệ niên chế (hoặc điểm D với hệ đào tạo tín chỉ) trở lên.
Những sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy, văn bằng 2.
5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển và lệ phí :
5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển:
Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Học viện (mua tại các địa điểm đào tạo);
Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học;
Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện (có dán ảnh);
02 ảnh mầu chụp theo cỡ 4 x 6 cm để trong phong bì ghi rõ họ và tên;
Giấy chứng nhận hợp lệ đối với các đối tượng ưu tiên (nếu có). 2 phong bì có
dán tem, ghi rõ tên địa chỉ người nhận.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:

Liên hệ: (Phụ trách tuyển sinh)

Hotline: 097 949 9131

(Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)

Nên Học Liên Thông Sư Phạm Mầm Non Ở Đâu Để Có Kết Quả Tốt

Với những bạn có ý định học liên thông ngành sư phạm mầm non thì điều đầu tiên các bạn quan tâm đó chính là liên thông trường nào để đem lại kết quả tốt nhất. Vậy thì các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây để lựa chọn được cho mình một trường tốt để theo học.

Liên thông sư phạm mầm non cơ hội cho nhiều đối tượng

Ở nước ta những năm gần đây nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non đang tăng cao. Bởi vậy sinh viên ra trường cơ hội tìm việc làm tại các trường tư thục là vô cùng lớn. Tuy nhiên đa số các cơ sở đều yêu cầu có bằng đại học nên người học trung cấp mầm non muốn xin được việc học liên thông đại học là vấn đề cần thiết.

Ngoài ra, thời gian học liên thông sư phạm mầm non rất linh động, chính điều này giúp các giáo viên mầm non cân bằng được giữa công việc và việc học. Nếu học liên thông sư phạm mầm non vào cuối tuần thì thời gian rảnh của các buổi tối trong ngày, các giáo viên có thể đăng ký các khóa học kỹ năng mềm, tiếng Anh để tăng cường cơ hội làm việc tại các trường chuẩn quốc gia hay các trường mầm non quốc tế.

Địa chỉ học liên thông đại học tốt nhất

Hiện nay trên cả nước có rất nhiều trường đào tạo học liên thông đại học sư phạm mầm non. Tuy nhiên nếu chưa tìm được cơ sở tin cậy thì đại học sư phạm TP HCM là một gợi ý không thể bỏ qua. Trường hiện nay tuyển sinh hệ liên thông theo hai hình thức chính hệ vừa học vừa làm và hệ chính quy. Chương trình đào tạo, giảng viên giảng dạy và tổ chức thi đều do đại học sư phạm TPHCM đảm trách. Đặc biệt sau khi tốt nghiệp người học sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đại học do trường đại học sư phạm TP HCM cấp.

Ngoài ra trên toàn quốc vẫn có nhiều trường tổ chức học liên thông đại học chất lượng như đại học sư phạm Đà Nẵng, đại học sư phạm Huế, đại học sư phạm Vinh, đại học sư phạm Hà Nội … tùy theo điều kiện và nhu cầu mà bạn đưa ra lựa chọn phù hợp.

Lưu ý để học liên thông đại học, sau khi học xong trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng phải tham dự kỳ thi do các trường đại học tổ chức.

Thông tin tuyển sinh học liên thông đại học mầm non hay cao đẳng mầm non đều là các hình thức thu hút người học. Sau mỗi khóa học người tốt nghiệp sẽ nhận được bằng đại học như mong muốn.

Để chọn được một trường chất lượng để theo học liên thông sư phạm mầm non không quá khó. Ngoài việc học ở trường các bạn cũng nên tự học để trau dồi kiến thức, kĩ năng thêm cho mình.

Thảo Vân

 

Cần Có Sự Kiểm Soát Cơ Sở Cấp Chứng Chỉ Sư Phạm

Những giáo viên có bằng đại học muốn giảng dạy bậc tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông cần phỉ học để thi thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên việc cấp chứng chỉ này hiện nay vẫn chưa được quy định rõ ràng về cơ sở uy tín có thẩm quền được cấp, mà vẫn cấp rất tràn lan, dẫn đến chất lượng đã không được kiểm soát.

Theo luật dự thảo giáo dục  một trong những điểm đáng chú ý là về trình độ đào tạo chuẩn của giáo viên mỗi cấp học: giáo viên phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đối với mầm non, có bằng đại học sư phạm đối với bậc tiểu học, THCS và THPT. Đối với những môn học chưa đủ giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm  thì phải có bằng đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có bằng thạc sỹ và chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên đại học.

Cần có sự kiểm soát cơ sở cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Theo nhiều lãnh đạo của nhiều cơ sở giáo dục theo Luật sủa đổi giáo dục là nâng chuẩn giáo viên là đúng và cần thiết. Nhưng  vẫn chưa thực sự rõ ràng  trong quá trình thực hiện,  Chính phủ phải đưa ra thông tư hướng dẫn cụ thể ví dụ như luật được đưa ra vào năm 2019 thì theo quy định những giáo viên hiện đang trong ngành  bậc giáo dục mầm non thì 3 năm sau đồng bộ tất cả sẽ có bằng cao đẳng sư phạm, còn những giáo viên bậc tiểu học, THCS, THPT 4 năm sau sẽ có bằng đại học sư phạm, đó là khoảng thời gian chuyển tiếp thích hợp để các thầy cô chưa chuẩn về bằng cấp có thể học liên thông lên.  Hơn nữa nên quy định độ tuổi  của giáo viên để thực hiện nâng chuẩn trong bằng cấp cũng rất quan trọng. Nếu trong tình trạng như hiện nay không quy định rõ ràng về thời gian để hoàn thành như vậy sẽ diễn ra tình trạng các giáo viên tìm mọi cách để có bằng đúng chuẩn nhanh nhất và cuộc chạy đua, mua bán bằng cấp có lẽ sẽ diễn ra không kiểm soát được, như vậy thì sao có thể nói đến chất lượng được nữa.

Chưa nói đến ở bậc giáo dục mầm non các cô giáo hầu như đều chưa đáp ứng chuẩn về bằng cấp. Mọi người chỉ cần đi học trung cấp mầm non kéo dài khoảng 2 năm là có thể hành nghề.  Không ngoại lệ đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở rất ít các thầy cô giáo có bằng đại học sư phạm đúng theo yêu cầu. Có thầy cô thì có văn bằng 2 sư phạm tiểu học hoặc chỉ có bằng cao đẳng sư phạm. Vì vậy việc nâng chuẩn bằng cấp của đại ngũ giáo viên không thể hoàn thiện trong một sớm một chiều được.

Đối với những trường hợp các thầy cô giáo chỉ có bằng đại học thì việc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cũng nên được bộ quy định chặt chẽ hơn ví dụ chỉ những đơn vị uy tín mới được cấp chứng chỉ. Tránh trường hợp mua bán chứng chỉ tràn lan.

Dưa chín ép thì không ngọt, cũng như trong hoàn cảnh này nếu vội vàng có thể ảnh hưởng cả đến nền giáo dục quốc gia. Chính vì thế kính mong các vị lãnh đạo trong ngành sẽ phải chăn trở suy nghĩ để đưa ra phương án thực hiện khả thi nhất.

Mac Hanh

Liên Thông Đại Học Và 4 Điều Các Bạn Cần Chú Ý

Quy định để học liên thông, thí sinh bắt buộc phải thi đầu vào được xem là không còn phù hợp. Bởi lẽ, những thí sinh muốn học liên thông đã đủ chuẩn vì họ đã tốt nghiệp THPT, có bằng trung cấp hoặc cao đẳng (CĐ) thì tại sao phải thi đầu vào trong khi hiện nay thí sinh tốt nghiệp THPT muốn vào đại học (ĐH) chỉ cần xét tuyển.

Liên thông đại học là gì?

Liên thông đại học được biết đến là một hình thức đào tạo được bộ giáo dục cho phép một số trường trên cả nước thực hiện. Đây là hình thức học tập dành cho đối tượng sinh viên thuộc hệ trung cấp và cao đẳng chuyên nghiệp.

Khi bạn tham gia liên thông đại học sẽ có cơ hội bổ sung kiến thức, đồng thời được cấp bằng đại học khi hoàn thành chương trình. Ví dụ như liên thông sư phạm tiểu học hoàn thành chương trình bạn sẽ được cấp bằng đại học sư phạm tiểu học.

Liên thông đại học tại đâu?

Học liên thông đại học hiện nay có rất nhiều trường đào tạo, tùy theo chuyên ngành và loại hình mà bạn có thể tham khảo đưa ra chọn lựa phù hợp nhất. Nếu học sư phạm mầm non bạn có thể tham gia học liên thông ở các trường đại học lớn trên cả nước như Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm TP HCM, Trung cấp tổng hợp hay Đại học sư phạm Huế.

Điều kiện học liên thông đại học

Học liên thông đại học, bạn phải đáp ứng tiêu chuẩn như sau:

Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì phải tham dự thi tuyển với 3 môn chính: hai môn cơ bản và một môn thực hành nghề (hoặc môn cơ sở ngành).

Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng phải tham dự một kỳ thi tuyển với 2 môn gồm: một môn kiến thức ngành và một môn cơ sở ngành hoặc (môn ngoại ngữ Tiếng Anh).

Hình thức đào tạo liên thông phổ biến

Theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo hiện nay có 3 hình thức liên thông phổ biến: Đào tạo hệ vừa học vừa làm, đào tạo chính quy và đào tạo hệ từ xa. Tuy vậy đào tạo liên thông đại học theo những hình thức kể trên có nhiều điểm khác biệt rõ ràng, mỗi hình thức đào tạo đều mang những đặc trưng riêng biệt. Nhưng ngược lại bạn có nhiều sự lựa chọn để có thể cân bằng được cả việc học lẫn cuộc sống thường ngày.

Trên đây là 4 điều cần biết về đào tạo liên thông mà các bạn thí sinh cần đặc biệt chú ý.

Thảo Vân

Những Kỹ Năng Và Kiến Thức Mà Các Bạn Sinh Viên Kiến Trúc Cần Trau Dồi

Bạn có năng khiếu  mĩ thuật và đang ấp ủ ước muốn được trở thành một kiến trúc sư trong tương lai. Vậy trước khi  đi trên con đường chông gai mà mình lựa chọn bạn cần hiểu rõ những kỹ năng cũng như kiến thức mà mình sẽ được học trong suốt những năm đào tạo và phải chủ động trau dồi những gì cho bản thân mình để khi ra trường với một tâm thế vững vàng nhất.

Kinh nghiệm từ những kiến trúc sư lão làng cho thấy các bạn sinh viên phải thật tốt về kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm bao gồm như khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành: autocad, photoshop, 3D MAX, corel draw, powerpoint…  Kỹ năng mềm: kỹ năng thuyết trình báo cáo; kỹ năng tư duy, quan sát , sáng tạo, chủ động trong công việc, kỹ năng làm theo nhóm; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, quan hệ xã hội.

Nghề chọn người hay người chọn nghề

Bất cứ ngành nghề nào cũng cần có sự đam mê của người đi theo nó học văn bằng 2 sư phạm tiểu học để trở thành giáo viên tiểu học bạn phải có lòng yêu trẻ nhỏ, học đại học giao thông vận tải ngành cầu đường bạn phải có nỗi niềm đau đáu tận tâm nơi mỗi công trình mình làm, học đại học y trở thành bác sỹ trị bênh cứu người bạn phải có y đức và đặt tính mạng con người là hàng đầu. Có lẽ đối với nghề kiến trúc sư cũng vậy.

Nếu những nghề khác thì là người chọn nghề còn với kiến trúc sư thì có lẽ sẽ là ngược lại “ nghề chọn người”. Thứ nhất là niềm say mê với nghề,thứ 2 kiến thức chuyên môn công thêm tố chất bẩm sinh, nếu không có những yếu tố trên bạn không thể bám trụ được với nghề. Vậy thì nếu có niềm đam mê tại sao bạn không mạnh dạn đăng ký theo học ngành kiến trúc sư vì nó đã chọn bạn rồi. Bạn có thể tham khảo thêm hệ học liên thông đại học kiến trúc nếu đang học cao đẳng và muốn học cao lên để trau dồi kỹ năng chuyên môn của mình.

Mùa tuyển sinh sắp đến những thông tin nghề nghiệp bên trên phần nào bạn sẽ có định hướng của riêng mình đặc biệt là định hướng theo nghề kiến trúc sư.  Những thông tin về liên thông trung cấp lên đại học 2019 có lẽ sẽ hữu ích cho những bạn có nhu cầu muốn học liên thông lên đại học theo ngành mong muốn cá nhân để trau dồi kiến thức mở rộng cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Mac Hanh

Những Thông Tin Quý Giá Về Khối Thi Cho Các Sĩ Tử

Gần đến mùa tuyển sinh đại học, trên các diễn đàn về tuyển sinh, lượng thí sinh tìm hiểu về các khối thi tăng cao. Bài viết dưới đây hi vọng sẽ giúp được các bạn có một chút thông tin về các khối thi đại học.

Những ngành khối C cũng rất thu hút đông đảo các thí sinh đăng ký tham gia trong các năm trở lại đây. Với khối C hiện nay đang có rất nhiều các trường tuyển sinh tuy nhiên chủ yếu là các ngành nặng về lý thuyết và học thuộc điều này đã khiến cho các bạn có tâm lý e ngại và sợ học thuộc, nên số lượng các bạn lựa chọn khối C để thi là không nhiều. Tuy nhiên độ hot của khối C so với các khối khác cũng không vì thế mà giảm đi nhé, mỗi khối lại có những ưu nhược điểm khác nhau, chính vì thế mà những năm gần đây số lượng học sinh đăng kí khối C đã tăng nhiều lên. Sở dĩ khối C có sức nóng như vậy cũng là do triển vọng việc làm và mức lương ở các ngành này, các đại học danh tiếng như Đại học Luật Hà Nội, Đại học Văn hóa, Đại học nội vụ, Học viện Biên phòng,…đều tuyển sinh chủ yếu bằng khối C. Sinh viên ra trường có tấm bằng khá trở lên với đầy đủ kĩ năng cần thiết sẽ được các nhà tuyển dụng săn đón nhiệt tình.

Trong các khối thi hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận được sức nóng của khối A. Đây là khối thi được nhiều học sinh lựa chọn nhất hiện nay. Tuy nhiên, thông tin khối A gồm những ngành nào và điểm chuẩn ra sao lại không nhiều người nắm rõ. Khi nhắc đến các ngành khối A thì không thể không nhắc đến các ngành kỹ thuật, kinh tế, tài chính… đây đều là những ngành được các bạn lựa chọn nhiều hơn cả. Có rất nhiều trường danh tiếng như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngoại giao,…đều tuyển sinh khối A và cho cơ hội việc làm sau khi ra trường với mức lương tuyệt vời.

Có thể nói khối D1 có sức hút lớn tương tự những khối trên, hàng năm số lượng thí sinh đăng kí khối này khá cao vì đây là khối truyền thống. Vậy khối D1 gồm những môn nào? Nó gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và kết quả thi 3 môn dùng để xét tuyển vào nhiều trường đại học nổi tiếng. Hầu hết các trường tuyển sinh khối này và khối A1 đều đào tạo chuyên ngoại ngữ nên những học sinh có nguyện vọng học ngành này nên xem xét tham gia.

Thảo Vân

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status