Các Khối Thi Đại Học Năm 2019 Mới Nhất

Các khối thi đại học mới nhất luôn là đề tài nóng hổi được các bạn thí sinh “săn đón”.  Mỗi mùa thi cử cận kề các bạn thí sinh lại mang trong mình nỗi lo về việc chọn khối ngành học. Bài viết sau sẽ giúp các bạn có nắm rõ hơn về khối thi đại học. Chuyên trang thông tin tuyển sinh toàn quốc sẽ cập nhật chính xác và đầy đủ thông tin nhất trong bài viết dưới đây về tất cả các khối thi đại học và các môn thi cho mỗi khối

Mỗi năm bộ giáo dục và đào tạo lại có những đổi mới các khối thi đại học. Cụ thể với việc bổ sung rất nhiều tổ hợp khối vào trong các khối A, khối B, khối C, khối D,…nhằm giúp các thí sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho việc chọn khối học, ngành học phù hợp với bản thân mình. Nhưng cũng vì thế mà cũng tạo ra những nỗi hoang mang không nhỏ cho các sĩ tử trên cả nước. Vì với những thay đổi đó, các bạn luôn phải cập nhật những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia một cách thường xuyên, chính xác nhất, đặc biệt là hình thức thi cũng như các tổ hợp khối mới được thêm vào. Chính vì vậy, bài viết này được coi là hành trang khối thi đại học mà bạn nên “giắt” bên cạnh mình.

cac khoi thi dai hoc moi nhat

Các Khối Thi Mới Nhất Được Cập Nhật Chính Xác

Tổ hợp các khối thi đại học của khối A

Khối A là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối A bao gồm 18 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.
 

.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối A00 Toán, Vật lí, Hóa học
2 Khối A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 Khối A02 Toán, Vật lí, Sinh học
4 Khối A03 Toán, Vật lí, Lịch sử
5 Khối A04 Toán, Vật lí, Địa lí
6 Khối A05 Toán, Hóa học, Lịch sử
7 Khối A06 Toán, Hóa học, Địa lí
8 Khối A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
9 Khối A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
10 Khối A09 Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
11 Khối A10 Toán, Lý, Giáo dục công dân
12 Khối A11 Toán, Hóa, Giáo dục công dân
13 Khối A12 Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
14 Khối A14 Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
15 Khối A15 Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
16 Khối A16 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
17 Khối A17 Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
18 Khối A18 Toán, Hoá học, Khoa học xã hội

Tổ hợp các khối thi đại học của khối B

Khối B là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối B bao gồm 7 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối B00 Toán, Hóa học, Sinh học
2 Khối B01 Toán, Sinh học, Lịch sử
3 Khối B02 Toán, Sinh học, Địa lí
4 Khối B03 Toán, Sinh học, Ngữ văn
5 Khối B04 Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
6 Khối B05 Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
7 Khối B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tổ hợp các khối thi đại học của khối C

Khối C là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối C bao gồm 19 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2 Khối C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
3 Khối C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học
4 Khối C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử
5 Khối C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
6 Khối C05 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
7 Khối C06 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
8 Khối C07 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
9 Khối C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
10 Khối C09 Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
11 Khối C10 Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
12 Khối C12 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
13 Khối C13 Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
14 Khối C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
15 Khối C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
16 Khối C16 Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
17 Khối C17 Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
18 Khối C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
19 Khối C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Tổ hợp các khối thi đại học của khối D

Khối D là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối D bao gồm 79 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 Khối D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
3 Khối D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
4 Khối D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
5 Khối D05 Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
6 Khối D06 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
7 Khối D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
8 Khối D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
9 Khối D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
10 Khối D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
11 Khối D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
12 Khối D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
13 Khối D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
14 Khối D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
15 Khối D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
16 Khối D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức
17 Khối D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga
18 Khối D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
19 Khối D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
20 Khối D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung
21 Khối D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức
22 Khối D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga
23 Khối D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
24 Khối D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
25 Khối D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung
26 Khối D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức
27 Khối D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga
28 Khối D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
29 Khối D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
30 Khối D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung
31 Khối D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức
32 Khối D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga
33 Khối D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
34 Khối D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
35 Khối D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung
36 Khối D41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
37 Khối D42 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
38 Khối D43 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
39 Khối D44 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
40 Khối D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
41 Khối D52 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
42 Khối D54 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
43 Khối D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
44 Khối D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
45 Khối D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
46 Khối D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
47 Khối D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
48 Khối D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
49 Khối D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
50 Khối D68 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
51 Khối D69 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
52 Khối D70 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
53 Khối D72 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
54 Khối D73 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
55 Khối D74 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
56 Khối D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
57 Khối D76 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
58 Khối D77 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
59 Khối D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
60 Khối D79 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
61 Khối D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
62 Khối D81 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
63 Khối D82 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
64 Khối D83 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
65 Khối D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
66 Khối D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
67 Khối D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
68 Khối D87 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
69 Khối D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
70 Khối D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
71 Khối D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
72 Khối D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
73 Khối D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
74 Khối D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
75 Khối D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
76 Khối D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh
77 Khối D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
78 Khối D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
79 Khối D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Tổ hợp các khối thi đại học của khối M

Khối M là gì ? là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối M bao gồm 21 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau. Chủ yếu khối mM chúng ta sẽ thấy các môn năng khiếu và thi năng khiếu

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối M00 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
2 Khối M01 Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
3 Khối M02 Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
4 Khối M03 Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
5 Khối M04 Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa
6 Khối M09 Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
7 Khối M10 Toán, Tiếng Anh, NK1
8 Khối M11 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
9 Khối M13 Toán, Sinh học, Năng khiếu
10 Khối M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
11 Khối M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
12 Khối M16 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
13 Khối M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
14 Khối M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
15 Khối M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
16 Khối M20 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
17 Khối M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
18 Khối M22 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
19 Khối M23 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
20 Khối M24 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
21 Khối M25 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

Tổ hợp các khối thi đại học của khối H

Khối H là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối H bao gồm 9 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối H00 Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
2 Khối H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ
3 Khối H02 Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
4 Khối H03 Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
5 Khối H04 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
6 Khối H05 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
7 Khối H06 Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
8 Khối H07 Toán, Hình họa, Trang trí
9 Khối H08 Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp các khối thi đại học của khối N

Khối N là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối N bao gồm 10 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn khối N cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối N00 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
2 Khối N01 Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
3 Khối N02 Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
4 Khối N03 Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
5 Khối N04 Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
6 Khối N05 Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
7 Khối N06 Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
8 Khối N07 Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
9 Khối N08 Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
10 Khối N09 Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

Tổ hợp các khối thi đại học của khối R

Khối R là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối R bao gồm 6 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối R00 Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
2 Khối R01 Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
3 Khối R02 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
4 Khối R03 Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
5 Khối R04 Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
6 Khối R05 Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông

Tổ hợp các khối thi đại học của khối T

Khối T là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối T bao gồm 6 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối T00 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
2 Khối T01 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
3 Khối T02 Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
4 Khối T03 Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
5 Khối T04 Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
6 Khối T05 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng kiếu

Tổ hợp các khối thi đại học của khối K

Khối K là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối K bao gồm 1 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối K01 Toán, Tiếng Anh, Tin học

Tổ hợp các khối thi đại học của khối V

Khối V là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối V bao gồm 11 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối V00 Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
2 Khối V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
3 Khối V02 VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
4 Khối V03 VẼ MT, Toán, Hóa
5 Khối V05 Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
6 Khối V06 Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
7 Khối V07 Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
8 Khối V08 Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
9 Khối V09 Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
10 Khối V10 Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
11 Khối V11 Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp các khối thi đại học của khối S

Khối S là một trong các khối thi đại học được rất nhiều thí sinh quan tâm. Khối S bao gồm 2 tổ hợp khối, chi tiết các tổ hợp môn cho từng khối các bạn hãy tìm hiểu trong bảng sau.

STT Khối Thi Môn Thi
1 Khối S00 Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
2 Khối S01 Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Với mỗi khối ngành các thí sinh luôn muốn biết thêm những thông tin về chi tiết các ngành xét tuyển khối đó. Chẳng hạn như các ngành khối a, các ngành khối b, các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh khối mà bạn chọn là khối thi THPT quốc gia. Hay đặc biệt hơn cả là những ngành có cơ hội việc làm cao trong tương lai. Các bạn hãy tìm hiểu những thông tin đầy đủ về các khối ngành mà mình chọn trong các mục dưới đây.

Khối C và những thông tin hữu ích
Các Ngành Nghề Khối C Dễ Xin Việc Trong Tương Lai
Khối C Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Đại Học Khối C
Khối C00 là gì? Danh sách các trường Đại học khối C00
Những ngành nghề khối c1 dễ xin việc trong tương lai
Khối C02 gồm những ngành nào? c02 là tổ hợp môn gì?Các trường Đại hoc khối c02
Khối c03 gồm những ngành nào? Các trường đại học khối c03
Khối c4 gồm những ngành nào? Các trường đại học khối c4
Khối c5 gồm những ngành nào Và các trường đại học khối c5
Khối c08 gồm những ngành nào? Môn nào? Các trường đại học khối c8
Khối c09 các ngành và các trường đại học đáng quan tâm
Khối c15 là gì? Các trường đại học khối c15
Khối A và những thông tin hữu ích
Khối a4 gồm những ngành nào? Và những trường đại học khối a4
Các ngành khối a1 và các trường đại học khối a1
Khối a3 gồm những ngành nào? Khối a3 gồm những môn nào?
Khối a2 gồm những ngành nào? Khối a2 gồm những môn nào?
Khối a gồm những ngành nào và các trường đại học khối a
Khối B và những thông tin hữu ích
Khối b gồm những ngành nào và các trường đại học khối b
Khối b1 gồm những ngành nào? Khối b1 thi trường nào?
Khối b2 gồm những ngành nào và các trường đại học khối b2
Khối b3 gồm những ngành nào? Khối b3 thi trường gì?

Trên đây là những thông tin chi tiết về các khối thi đại học mới nhất chúng tôi hy vọng với những thông tin này các bạn thí sinh trên cả nước có thể vững tin, an tâm hơn trong việc tiếp nhận những thông tin về khối ngành mà mình mong muốn. Cuối cùng chúng tôi xin chúc tất cả các sĩ tử trên cả nước sẽ có một kỳ thi THPT quốc gia và một kỳ xét tuyển Đại học, Cao đẳng suôn sẻ.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status