Đại Học Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội) Thông Báo Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TUYỂN SINH

Mã trường: QHF

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn/

Điện thoại: (04) 37 547 269

dai hoc ngoai ngu dai hoc quoc gia ha noi tuyen sinh

đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường Đại Học Ngoại Ngữ thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy.

I. Ngành đào tạo

Mã ngành/Mã xét tuyển Chỉ tiêu
 (3) Tên ngành (4) (Dự kiến)
theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
7220201 Ngôn ngữ  Anh 108 12
7140231 Sư phạm tiếng Anh 159 16
7220202 Ngôn ngữ  Nga 69 6
7220203 Ngôn ngữ Pháp 69 6
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc 23 2
7220205 Ngôn ngữ Đức 45 5
7140236 Sư phạm tiếng Nhật 23 2
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 23 2
7220211 Ngôn ngữ  Ả Rập 27 3
7220201CLC Ngôn ngữ  Anh**         (CTĐT CLC TT23) 203 22
7220203CLC Ngôn ngữ Pháp**         (CTĐT CLC TT23) 69 6
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23) 159 16
7220205CLC Ngôn ngữ Đức**           (CTĐT CLC TT23) 69 6
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật**           (CTĐT CLC TT23) 159 16
7220210CLC Ngôn ngữ  Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) 159 16
7903124QT Kinh tế – Tài chính*** 126 14

 

Tên ngành (4) Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9)
Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Ngôn ngữ  Anh D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Sư phạm tiếng Anh D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ  Nga D01 Tiếng Anh D02 Tiếng Nga D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ Pháp D01 Tiếng Anh D03 Tiếng Pháp D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Sư phạm tiếng Trung Quốc D01 Tiếng Anh D04 Tiếng Trung D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ Đức D01 Tiếng Anh D05 Tiếng Đức D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Sư phạm tiếng Nhật D01 Tiếng Anh D06 Tiếng Nhật D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ  Ả Rập D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ  Anh**         (CTĐT CLC TT23) D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ Pháp**         (CTĐT CLC TT23) D01 Tiếng Anh D03 Tiếng Pháp D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23) D01 Tiếng Anh D04 Tiếng Trung D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ Đức**           (CTĐT CLC TT23) D01 Tiếng Anh D05 Tiếng Đức D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ Nhật**           (CTĐT CLC TT23) D01 Tiếng Anh D06 Tiếng Nhật D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Ngôn ngữ  Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
Kinh tế – Tài chính*** D01 Tiếng Anh A01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh

 

Ghi chú:

– Yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào các cột: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

– Cột Mã ngành (3), Tên ngành (4): Quy định theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 20/10/2017; Trình độ CĐSP theo quy định theo Thông tư số 15/VBHN-BGD ĐT ngày 08/5//2014 hợp nhất Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học; Trình độ TCSP theo quy định tại Thông tư 34/2011/TT-BGD ĐT ngày 11/8/2011

– Cột Chỉ tiêu (5): Là tổng chỉ tiêu của tất cả phương thức tuyển sinh.

– Mã tổ hợp: Mỗi ngành chỉ được xét tuyển/ thi tuyển tối đa 04 tổ hợp môn quy định Mã tổ hợp trong Sheet “Bảng tổ hợp môn xét tuyển”.

– Môn chính: Hệ số 2.

–   ** CTĐT thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo  đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ GDĐT.

–   *** CTĐT chính quy – liên kết quốc tế học hoàn toàn tại Việt Nam. Ngành Kinh tế – Tài chính do trường Southem New Hampshire (Mỹ) cấp bằng.

 

Điểm Chuẩn Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

II. Phương thức xét tuyển

+Thí sinh tham gia kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội, có điểm thi bài đánh giá năng lực 70/140 điểm và bài thi ngoại ngữ 40/80 điểm.

+Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành, thí sinh đủ điểm vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng kí sẽ được chuyển vào ngành học khác của trường nếu nhà trường còn chỉ tiêu đào tạo

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status