Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Năm 2018

KHOA NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TUYỂN SINH

Mã trường: DTF

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3648 489
Khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học, khoa ngoại ngữ đại học Thái Nguyên công bố thông tin tuyển sinh  Đại học hệ chính quy cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu
Theo điểm thi THPT

QG

Theo

học bạ THPT

Trình độ đại học     505 195
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

35 10
Sư phạm Tiếng Nga 7140232 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (D02)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).

10 5
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung (D04)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4.Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

25 5
Ngôn ngữ Anh 7220201 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

195 80
Ngôn ngữ Nga 7220202 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (D02)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

15 5
Ngôn ngữ Pháp 7220203 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (D03)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

10 5
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung (D04)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

200 80
Trình độ cao đẳng     15 5
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

15 5

II.Đối tượng tuyển sinh

Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GD&ĐT

III. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc)

  1. Phương thức tuyển sinh

Khoa ngoại ngữ trường đại học Thái Nguyên xét tuyển theo 2 phương thức:

  • Dựa trên kết quả thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức. Với phương thức này áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành 
  • Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện ở trung học phổ thông. Với phương thức này được áp dụng cho tất cả các ngành, chuyên ngành 
  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
  • Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia: Dựa vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định. Điểm môn thi chính môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Với điểm ưu tiên được xác định tại tài khoản 5, điều 7 được tính đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30
  • Xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông lớp 12: Dựa vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của kết quả học tập trung học phổ thông thì điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 với trình độ đại học.

VI. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

  • Đối với các nhóm ngành sư phạm: Miễn đóng học phí
  • Đối với các nhóm ngành ngôn ngữ: Học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status