Liên Thông Đại Học Thủ Đô Từ Trung Cấp, Cao Đẳng Lên Đại Học Năm 2020

ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông đại học cụ thể như sau:

  1. Ngành Đào Tạo

Hệ Cao Đẳng

Tên ngành Mã ngành Xét tuyển bằng kết quả các tổ hợp môn thi THPT quốc gia Tổ hợp xét tuyển Xét tuyển bằng học bạ
Giáo dục Tiểu học 7140202 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D01

D96

D72

Không tuyển bằng học bạ
Giáo dục Mầm non 7140201 – Ngữ văn, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

– Toán, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

M01

M09

Không tuyển bằng học bạ
Quản lý Giáo dục 7140114 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

Giáo dục công dân 7140204 –    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

–    Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

–    Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

Ngôn ngữ Anh 7220201 –      Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D14

D15

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh

(20%)

Việt Nam học 7310630 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH, Tiếng Anh

(40%)

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 – Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/ Tiếng Anh (Tiếng Trung)

(20%)

Sư phạm Toán học 7140209 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Không tuyển bằng học bạ
Sư phạm Lịch sử 7140218 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn Lịch sử, GDCD

C00

D78

D14

C19

Nhóm KHXH/ Lịch sử

(50%)

Sư phạm Vật lý 7140211 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A00

A02

D90

A01

Nhóm KHTN/ Vật lý

(50%)

Công nghệ thông tin 7480201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D01

D90

A01

Nhóm KHTN/ Toán học

(20%)

Công tác xã hội 7760101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D01

Nhóm KHXH

(50%)

Giáo dục đặc biệt 7140203 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH

(50%)

Sư phạm Ngữ văn 7140217 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ
Chính trị học 7310201 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, KHXH

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D78

D66

C19

Nhóm KHXH

(50%)

Quản trị kinh doanh 7340101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

Luật 7380101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D90

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(20%)

Toán ứng dụng 7460112 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Nhóm KHTN

(50%)

Quản trị khách sạn 7810201 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 – Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

D01

D15

D14

D78

Không tuyển bằng học bạ
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 – Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Vật lý

B00

D07

D08

A00

Nhóm KHTN

(50%)

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHTN/ Toán

(20%)

Quản lý công 7340403 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

D14

D15

C00

Nhóm KHXH

Nhóm KHTN

(50%)

Hệ Trung Cấp

Tên ngành Mã ngành Xét tuyển bằng kết quả các tổ hợp môn thi THPT quốc gia Tổ hợp xét tuyển Xét tuyển bằng học bạ
Giáo dục Mầm non 51140201 – Ngữ văn, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

– Toán, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)

M00, M09 Không tuyển bằng học bạ
Giáo dục Tiểu học 51140202 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D01, D96, D72 Không tuyển bằng học bạ
Giáo dục Thể chất 51140206 – Toán học, NK TDTT1 (Nhanh khéo), NKTDTT2 (Bật xa) T01 Nhóm KHXH/ Nhóm KHTN, Thể dục
Sư phạm Tin học 51140210 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00, D01, D90, A01 Nhóm KHTN/ Toán học

(50%)

Sư phạm Hóa học 51140212 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Sinh học, Hóa học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00, B00, D90, D07 Nhóm KHTN, Hóa học/

Sinh học

(50%)

Sư phạm Sinh học 51140213 – Toán học, Hóa học, Sinh học

– Toán học, tiếng Anh, Sinh học

– Toán, Sinh học, Vật lý

– Toán học, KHTN, Tiếng Anh

B00, D08, A02, D90 Nhóm KHTN, Hóa học/

Sinh học

(50%)

Sư phạm Địa lý 51140219 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Toán,

C00, D15, D78, C15 Nhóm KHXH, Địa lý/

Lịch sử

(50%)

Sư phạm Tiếng Anh 51140231 –      Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

–      Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01, D14, D15, D78 Không tuyển bằng học bạ
  1. Điều Kiện Dự Tuyển

– Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo qui định hiện hành, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng ngành tương ứng.

  1. Thời Gian Phát Hành Và Nhận Hồ Sơ

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 25/3/2020

  1. 4. Thời Gian Thi Tuyển:04 đợt/năm:

Lịch Thi Tuyển Đợt 1:

Ngành Thời gian Môn Thi
Giáo dục Tiểu học

Ngày thi: 27, 28/6/2020)

Sáng

27/6/2020

Tâm lý học lứa tuổi và giáo dục học Tiểu học
Chiều

27/6/2020

Toán và Tiếng Việt bậc Tiểu học
Sáng

28/6/2020

PPDH Toán và Tiếng Việt bậc Tiểu học
Chiều

28/6/2020

Dự phòng
Giáo dục Mầm non

Ngày thi: 4, 5/7/2020)

Sáng

27/6/2020

Tâm lý học lứa tuổi và Giáo dục học Mầm Non
Chiều

27/6/2020

Hình thành biểu tượng toán và phát triển ngôn ngữ
Sáng

28/6/2020

Đọc diễn cảm, Kể chuyện, Hát
Chiều

28/6/2020

Dự phòng
  1. Hình Thức Tuyển Sinh

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học: Thi tuyển,thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

  1. Hồ Sơ Đăng Ký DTuyển

– Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường).

– Bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng (bản sao công chứng).

– Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng (bản sao công chứng).

– Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng).

– Bản sao giấy khai sinh.

– 6 ảnh 4 x 6: ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng ký dự thi ở mặt sau của ảnh.

– Giấy xác nhận của cơ quan đơn vị công tác theo mẫu (đối với thí sinh là giáo viên đang làm việc ở các nhà trường).

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN PHÒNG TUYỂN SINH:

– Để tiện cho việc đi lại và hoàn thiện mọi thủ tục nhập học đúng theo quy định của nhà trường, phụ huynh và thí sinh đến mua hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi liên thông liên hệ trước với thầy cô phụ trách theo số HOTLINE bên dưới để được hướng dẫn.

HOTLINE: 0979 564 031 ( Phụ trách tuyển sinh).

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status