Tổng Hợp Các Trường Trung Cấp Khu Vực Miền Bắc

Dưới đây là danh sách các trường trung cấp tại khu vực Miền Bắc từ Huế trở ra cùng với các thông báo tuyển sinh, chỉ tiêu xét tuyển từng ngành của từng trường, chắc hẳn sẽ giúp các bạn rất nhiều trong đợt tuyển sinh đại học.

Danh sách các trường Đại Học khu vực miền Bắc
Danh sách các trường Cao Đẳng khu vực miền Bắc
Danh sách các trường Đại học khu vực Hà Nội

 

Danh Sách Các Trường Trung Cấp Khu Vực Miền Bắc

 1. Danh sách các trường trung cấp khu vực Miền Bắc

Tên các trường trung cấp khu vực Miền Bắc Mã Trường
Trung cấp Âu Lạc – Huế
Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
Trung cấp Công nghệ Hải Phòng
Trung cấp Đa ngành Ninh Bình
Trung cấp Đức Thiện
Trung cấp Giao thông Vận tải Huế
Trung cấp Kinh tế – Du lịch Duy Tân
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Giang
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật CN Việt – Anh
Trung cấp Kinh tế KT Công thương – CCI
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hoà Bình
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Lào Cai
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sơn La
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái
Trung cấp Kinh tế Quảng Bình
Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ
Trung cấp Kỹ thuật CNN Quảng Bình
Trung cấp Kỹ thuật NN và PTNT Hà Tĩnh
Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng
Trung cấp Thuỷ sản Thanh Hoá
Trung cấp Thương mại Trung ương 5
Trung cấp VHNT và Du lịch Lào Cai
Trung cấp Văn Hiến
Trung cấp Xây dựng số 4
Trung cấp Y Dược Bắc Ninh
Trung cấp Y Dược Thăng Long
Trung cấp Y tế Bắc Giang
Trung cấp Y tế Cao Bằng
Trung cấp Y tế Lào Cai
Trung cấp Y tế Quảng Bình
Trung cấp Y tế Quảng Trị
Trung cấp Y tế Yên Bái
Tên các trường trung cấp nghề khu vực Miền Bắc Mã trường
Trường Trung cấp nghề Số 11 – Bộ Quốc phòng  TCT1601
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ  TCT1603
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Ninh  TCT1903
Trường Trung cấp nghề Âu Lạc  TCT1906
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao Bắc Ninh  TCT1907
Trường Trung cấp nghề Đông Đô  TCT1908
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội  TCT1909
Trường Trung cấp nghề Quốc tế Đông Dương  TCT1910
Trường Trung cấp nghề Thuận Thành  TCT1911
Trường TC nghề KT-KT và TC mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành  TCT1915
Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ  TCT2101
Trường Trung cấp nghề Việt Nam – CanaĐa   TCT2102
Trường Trung cấp nghề CNT Hải Dương   TCT2103
Trường Trung cấp nghề 8/3 Hải Dương   TCT2104
Trường Trung cấp nghề Thủy sản  TCD0301
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải  TCD0302
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng  TCD0304
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xi măng  TCD0305
Trường Trung cấp nghề Xây dựng  TCD0306
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng  TCD0307
Trường Trung cấp nghề An Dương  TCD0308
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp – Du lịch Thăng Long  TCD0311
Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên  TCD0312
Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ cảng  TCD0313
Trường Trung cấp nghề Phát triển nông thôn Thành Phát  TCD0314
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên  TCD2201
Trường Trung cấp nghề Hưng Yên  TCD2202
Trường Trung cấp nghề Việt Thanh  TCD2203
Trường Trung cấp nghề Châu Hưng  TCD2204
Trường Trung cấp nghề CIENCO 8  TCD2205
Trường Trung cấp nghề Á Châu  TCD2206
Trường Trung cấp nghề Thái Bình  TCD2601
Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật  TCD2603
Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Đức  TCD2604
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình  TCD2605
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp  TCD2606
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Thái Bình  TCD2607
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương  TCD2608
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nam  TCD2401
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao quốc tế  TCD2402
Trường Trung cấp nghề Giao thông – Xây dựng Việt Úc  TCD2403
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Hà Nam  TCD2404
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy IV  TCT2501
Trường Trung cấp nghề Số 8  TCT2503
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định  TCT2504
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định  TCT2505
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định  TCT2506
Trường Trung cấp nghề Đại Lâm  TCT2507
Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định  TCT2508
Trường Trung cấp nghề số 14 – Bộ Quốc phòng  TCT2701
Trường Trung cấp nghề Thành Nam  TCT2703
Trường Trung cấp nghề Nho Quan  TCT2704
Trường TC nghề Tư thục Mỹ thuật xây dựng cơ khí Thanh Bình  TCT2705
Trường Trung cấp nghề Việt Nam – Canada  TCT2706
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình  TCT2707
Trường Trung cấp nghề Bắc Quang  TCD0501
Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng  TCD0601
Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn  TCD1101
Trường Trung cấp nghề Tiến bộ Quốc tế  TCD0901
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tuyên Quang  TCD0502
Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai  TCT0801
Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ  TCD1301
Trường Trung cấp nghề Lục Yên  TCD1302
Trường Trung cấp nghề 20/10 khu vực Tây Bắc  TCT1303
Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên  TCT1201
Trường Trung cấp nghề Tiến bộ  TCD1203
Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên  TCD1204
Trường Trung cấp nghề CIENCO 8  TCD1205
Trường Trung cấp nghề Thái Hà  TCD1206
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên  TCD1207
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên  TCD1208
Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ  TCD1209
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 3D  TCD1210
Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh  TCD1701
Trường Trung cấp nghề Giao thông cơ điện Quảng Ninh  TCD1702
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long  TCD1703
Trường Trung cấp nghề Số 12  TCT1801
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang  TCT1802
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy VII  TCT1803
Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế  TCT1804
Trường Trung cấp nghề Số 1 Bắc Giang  TCT1805
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19/5 Bắc Giang  TCT1806
Trường Trung cấp nghề Xương Giang  TCT1807
Trường Trung cấp nghề Herman Gmerner Việt Trì  TCD1501
Trường Trung cấp nghề Công nghệ và vận tải Phú Thọ  TCD1502
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ  TCD1503
Trường Trung cấp nghề Bách khoa – Phú Thọ  TCD1504
Trường Trung cấp nghề Công nghệ – Dịch vụ và Du lịch Phú Nam  TCD1505
Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu  TCD0701
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp Hoà Bình  TCD2301
Trường Trung cấp nghề Tất Thành  TCD2302
Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa  TCD2801
Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa  TCD2802
Trường Trung cấp nghề Thương Mại – Du lịch Thanh Hoá  TCD2803
Trường Trung cấp nghề Phát thanh – Truyền hình Thanh Hoá  TCD2804
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá  TCD2805
Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hoá  TCD2806
Trường Trung cấp nghề Nông nghiệp và PT nông thôn Thanh Hoá  TCD2807
Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn  TCD2808
Trường Trung cấp nghề Nghi Sơn  TCD2809
Trường Trung cấp nghề Vinashin 9  TCD2811
Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Trung  TCD2812
Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn  TCD2813
Trường Trung cấp nghề Hưng Đô  TCD2814
Trường Trung cấp nghề Nga Sơn  TCD2815
Trường Trung cấp nghề Quảng Xương  TCD2816
Trường Trung cấp nghề Số 1 thành phố Thanh Hóa  TCD2817
Trường Trung cấp nghề Thạch Thành

2. Phương thức tuyển sinh

Vùng tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong cả nước

Đối tượng tuyển sinh: Các trường trung cấp tuyển sinh những đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

  1. Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp có xác nhận của địa phương
  2. 1 bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (phôt công chứng)
  3. 1 bản sao giấy khai sinh có công chứng
  4. 1 bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
  5. 1 bản sao chứng minh thư nhân dân có công chứng
  6. 2 ảnh 3×4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chị nhà phía sau ảnh

Phương thức xét tuyển: Các thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các hình  thức: nộp trực tiếp tại trường mình đăng ký xét tuyển, đăng ký trực tuyến thông qua website của trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Hãy click vào tên trường trong danh sách các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề phía trên để nhận được những thông tin hữu ích về chỉ tiêu xét tuyển, hình thức tuyển sinh,…Nếu bạn có thắc mắc cần chúng tôi giải đáp hãy để lại phản hồi ở cuối bài viết này.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
Bài viết cùng chuyên mục

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status