Trường Đại Học Bạc Liêu Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TUYỂN SINH 

Mã trường: DBL
 Địa chỉ: Số 178, Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781 3821107
Website: mail@blu.edu.vn

truong dai hoc cong nghe bac lieu

trường đại học công nghệ bạc liêu tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học Bạc Liêu tuyển sinh đại học.
Ngành học
Mã ngành
Môn xét tuyển (chọn 1 trong các tổ hợp môn)
Phương thức xét tuyển
Chỉ tiêu
  Đại học
540
 Quản trị kinh doanh
7340101
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Kế toán 
7340301
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
90
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Tài chính – Ngân hàng
7234021
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Công nghệ thông tin 
7480201
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Nuôi trồng thủy sản
7620301
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Sinh, Hóa
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Sinh, Hóa
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Bảo vệ thực  vật
7620112
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Sinh, Hóa
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Sinh, Hóa
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Chăn nuôi
7620105
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Sinh, Hóa
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Sinh, Hóa
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Tiếng Việt  và Văn hóa Việt Nam
7220101
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
A07: Toán, Sử, Địa
C03: Toán, Văn, Sử
Từ học bạ THPT
60
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
C15: Toán, Văn, KHXH
D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Ngôn ngữ Anh
7220201
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D09: Toán, Sử, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
D15: Văn, Địa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D09: Toán, Sử, Tiếng Anh
D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Khoa học môi trường
7440301
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Sinh, Hóa
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Sinh, Hóa
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
Cao đẳng Sư phạm
295
 Giáo dục Tiểu học
51140202
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
A07: Toán, Sử, Địa
C03: Toán, Văn, Sử
Từ học bạ THPT
100
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
C15: Toán, Văn, KHXH
D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Sư phạm Tiếng Anh
51140231
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D09: Toán, Sử, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
D15: Văn, Địa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
30
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Giáo dục Mầm Non
51140201
Toán, Văn, và thi môn năng khiếu: đọc, kể chuyện, hát
Xét tuyển kết hợp thi tuyển
145
 Giáo dục thể chất
51140206
Toán, Sinh, và thi môn năng khiếu Thể dục thể thao
Xét tuyển kết hợp thi tuyển
20
Cao đẳng ngoài Sư phạm (Theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH)
165
 Kế toán
51340301
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
30
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A16: Toán, Văn, KHTN
D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Công nghệ thông tin
51480201
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
30
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A16: Toán, Văn, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Nuôi trồng thủy sản
51620301
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Sinh, Hóa
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
50
A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Sinh, Hóa
A16: Toán, Văn, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Dịch vụ thú y
51640201
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
B00: Toán, Sinh, Hóa
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
25
A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Sinh, Hóa
A16: Toán, Văn, KHTN
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Việt Nam học
 Chuyên ngành Hướng dẫn DL, Chuyên ngành Văn hóa DL
51220 113
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
Từ học bạ THPT
30
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
C15: Toán, Văn, KHXH
D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017

 

I.    Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học nghề. Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đầy đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vục cho kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia.

II. Phạm vi tuyển sinh(Tuyển sinh trên cả nước)

III. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học Bạc Liêu thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức:
Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
Xét tuyển từ kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét tuyển học bạ)
Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi trung học phổ thông quốc gia hoặc kết quả điểm học bạ với môn thi năng khiếu với các ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất.

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy định. Các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và đã tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với kết quả tổng điểm của 3 bài thi/ môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 1 điểm theo thang điểm 10 và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông (xét tuyển học bạ): Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không thấp hơn 6,0 đối với trình độ đại học theo thang điểm 10.
Những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại các tỉnh, địa phương thuộc khu vực tây bắc, tây nguyên, tây nam bộ ở mức nhỏ hơn 0.5 điểm so với mức quy định trên. Các học sinh này phải học và phải bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi được vào học chính thức.
Với năm 2018 thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ do hiệu trưởng quyết định sau kihi đã công khai đầy đủ và chuẩn xác các thông tin theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

VI. Chính sách ưu tiên

Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status