Trường Đại Học Bạc Liêu Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TUYỂN SINH 

Mã trường: DBL

Địa chỉ: Số 178, Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0781 3821107

Website: mail@blu.edu.vn

trường đại học công nghệ bạc liêu tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học Bạc Liêu tuyển sinh đại học.

Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển (chọn 1 trong các tổ hợp môn) Phương thức xét tuyển Chỉ tiêu
  Đại học 540
 Quản trị kinh doanh  

 

 

7340101

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Lý, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Kế toán  

 

 

7340301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Lý, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 90
A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Tài chính – Ngân hàng  

 

 

7234021

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Lý, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Lý, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Nuôi trồng thủy sản  

 

 

7620301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Sinh, Hóa

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Sinh, Hóa

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Bảo vệ thực  vật  

 

 

7620112

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Sinh, Hóa

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Sinh, Hóa

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Chăn nuôi 7620105 A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Sinh, Hóa

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Sinh, Hóa

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Tiếng Việt  và Văn hóa Việt Nam  

 

 

7220101

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

A07: Toán, Sử, Địa

C03: Toán, Văn, Sử

Từ học bạ THPT 60
C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C15: Toán, Văn, KHXH

D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Ngôn ngữ Anh  

 

 

7220201

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Tiếng Anh

D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Khoa học môi trường  

 

 

7440301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Sinh, Hóa

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Sinh, Hóa

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
Cao đẳng Sư phạm 295
 Giáo dục Tiểu học 51140202 C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

A07: Toán, Sử, Địa

C03: Toán, Văn, Sử

Từ học bạ THPT 100
C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C15: Toán, Văn, KHXH

D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 30
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Giáo dục Mầm Non 51140201 Toán, Văn, và thi môn năng khiếu: đọc, kể chuyện, hát Xét tuyển kết hợp thi tuyển 145
 Giáo dục thể chất 51140206 Toán, Sinh, và thi môn năng khiếu Thể dục thể thao Xét tuyển kết hợp thi tuyển 20
Cao đẳng ngoài Sư phạm (Theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH) 165
 Kế toán 51340301 A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Lý, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 30
A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A16: Toán, Văn, KHTN

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Công nghệ thông tin 51480201 A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Lý, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 30
A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

A16: Toán, Văn, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Nuôi trồng thủy sản 51620301 A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Sinh, Hóa

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 50
A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Sinh, Hóa

A16: Toán, Văn, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Dịch vụ thú y 51640201 A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Sinh, Hóa

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 25
A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Sinh, Hóa

A16: Toán, Văn, KHTN

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017
 Việt Nam học

Chuyên ngành Hướng dẫn DL, Chuyên ngành Văn hóa DL

51220 113 C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Từ học bạ THPT 30
C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C15: Toán, Văn, KHXH

D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH

Từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017

Điểm Chuẩn Đại Học Bạc Liêu Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Bạc Liêu Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Bạc Liêu 

I. Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học nghề. Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đầy đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vục cho kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia.

II. Phạm vi tuyển sinh(Tuyển sinh trên cả nước)

III. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học Bạc Liêu thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức:

Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

Xét tuyển từ kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét tuyển học bạ)

Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi trung học phổ thông quốc gia hoặc kết quả điểm học bạ với môn thi năng khiếu với các ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất.

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy định. Các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và đã tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với kết quả tổng điểm của 3 bài thi/ môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 1 điểm theo thang điểm 10 và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức

Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông (xét tuyển học bạ): Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không thấp hơn 6,0 đối với trình độ đại học theo thang điểm 10.

Những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại các tỉnh, địa phương thuộc khu vực tây bắc, tây nguyên, tây nam bộ ở mức nhỏ hơn 0.5 điểm so với mức quy định trên. Các học sinh này phải học và phải bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi được vào học chính thức.

Với năm 2018 thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ do hiệu trưởng quyết định sau kihi đã công khai đầy đủ và chuẩn xác các thông tin theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

VI. Chính sách ưu tiên

Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status