Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN

TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Mã trường: DDT

Địa chỉ: Số 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3650403

trường đại học duy tân tuyển sinh mới nhất

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học, trường đại học dân lập Duy Tân đưa ra thông tin tuyển sinh đại học với các ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
7220201 Ngôn ngữ Anh
Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: Tiếng Anh Biên – Phiên dịch; Tiếng Anh Du lịch
180 120 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

7229030 Văn học
Ngành Văn học có chuyên ngành Văn-Báo chí
60 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7310206 Quan hệ quốc tế 60 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7310630 Việt Nam học
Ngành Việt Nam học có chuyên ngành Văn hóa du lịch
60 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7320104 Truyền thông đa phương tiện 60 40 Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7340101 Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh chuẩn PSU; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh Marketing; Ngoại thương (QTKD Quốc tế); Kinh doanh thương mại
400 250 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7340201 Tài chính – Ngân hàng
Ngành Tài chính – Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng
90 60 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7340301 Kế toán
Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán-Kiểm toán chuẩn PSU; Kế toán-Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp
250 150 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7340405 Hệ thống thông tin quản lý
Ngành Hệ thống thông tin quản lý có các chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU; Hệ thống thông tin
150 100 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7380101 Luật 60 40 Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7380107 Luật kinh tế 120 80 Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7480103 Kỹ thuật phần mềm
Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành: Kỹ thuật mạng máy tính chuẩn CMU; Công nghệ phần mềm chuẩn CMU; Kỹ thuật mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Big Data & Machine Learning (Máy học & Dữ liệu lớn); Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia
360 240 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có chuyên ngành Xây dựng cầu đường
90 60 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: Cơ điện tử chuẩn PNU; Điện – điện tử chuẩn PNU; Điện tự động; Hệ thống nhúng; Điện tử – Viễn thông
180 120 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 60 40 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

7540101 Công nghệ thực phẩm 60 40 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Vật lí

7580101 Kiến trúc
Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: Kiến trúc công trình chuẩn CSU; Kiến trúc công trình; Kiến trúc nội thất
60 40 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Hoá, Vẽ Mỹ thuật

7580201 Kỹ thuật xây dựng
Ngành Kỹ thuật xây dựng có các chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU; Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
120 80 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học

7720101 Y khoa
Ngành Y khoa có chuyên ngành Bác sĩ đa khoa
100 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

7720201 Dược học
Ngành Dược có chuyên ngành Dược sĩ (Đại học)
300 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Ngữ văn

7720301 Điều dưỡng
Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa
90 60 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Ngữ văn

7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành: Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU; Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU; Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU; Quản trị Du lịch & Khách sạn; Quản trị Du lịch & Lữ hành
250 150 Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 120 80 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

II. Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển là những đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên hoặc hệ giáo dục chính quy.

III. Phạm vi tuyển sinh

Trường đại học dân lập Duy Tân thực hiện tuyển sinh trên toàn quốc

IV. Phương thức tuyển sinh

 • Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia: áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Thí sinh đã tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi xét tuyển cao đẳng, đại học được mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Thí sinh có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển thấp hơn 1 điểm. Điểm xét tuyển của thí sinh sẽ là tổng điểm của 3 môn theo khối ngành xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.
 • Xét tuyển thí sinh căn cứ vào kết quả học tập cấp trung học phổ thông: áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Dược sĩ và Y sĩ đa khoa. Điều kiện là các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc hệ tương đương. Thí sinh có điểm trung bình chung của 3 môn tương ứng với khối ngành xét tuyển và không tính điểm ưu tiên phải đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với hệ đại học và tốt nghiệp đối với hệ cao đẳng. Với điểm xét tuyển của thí sinh sẽ là tổng điểm trung bình chung của 3 môn theo khối ngành xét tuyển công với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực nếu có.

Ngoài ra, Trường sẽ tổ chức thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật (môn năng khiếu) để xét tuyển ngành Kiến trúc và xét tuyển thẳng các thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT

 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
 • Với xét tuyển theo phương thức căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018: 
  • Thí sinh có kết quả thi đạt yêu cầu của Trường theo thông báo điểm xét tuyển chính thức trên website chính thức của Trường
  • Không nhân hệ số điểm môn thi trước khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số), ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, và ngành Kiến trúc: môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2
  • Thí sinh phải tốt nghiệp THPT
  • Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định
 • Với xét tuyển theo phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả học bạ:
  • Thí sinh phải tốt nghiệp THPT
  • Thí sinh có kết quả tổng điểm trung bình 03 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độ đại học
  • Không nhân hệ số điểm trung bình môn xét tuyển trước khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số), ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, và ngành Kiến trúc: môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2
  • Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status