Trường Đại Học Khánh Hòa Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA TUYỂN SINH

Mã trường: UKH

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Chánh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058 3525 840

Website: www.ukh.edu.vn

đại học khánh hòa tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học Khánh Hòa tuyển sinh đại học.

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
Các ngành đào tạo Cao đẳng
51140202

 

 

Giáo dục Tiểu học.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
60

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

51140206

 

 

Giáo dục Thể chất.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu TDTT.
40

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140210

 

 

Sư phạm Tin học.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140212

 

 

Sư phạm Hóa học.
Sư phạm Hóa học (Vật lý). Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140213

 

 

Sư phạm Sinh học.
Sư phạm Sinh học (Hóa học). Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140221

 

 

Sư phạm Âm nhạc.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu Âm nhạc.
30

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

51140222

 

 

Sư phạm Mỹ thuật.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu Mỹ thuật.
30

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

51140231

 

 

Sư phạm Tiếng Anh.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.
50

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo Đại học
7140209

 

 

Sư phạm Toán học
Dành cho thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa
45

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7140209_1

 

Sư phạm Toán học
Dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa
5

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7140211

 

 

Sư phạm Vật lý
Dành cho thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa
45

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7140211_1

 

 

Sư phạm Vật lý
Dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa
5

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7140217

 

 

Sư phạm Ngữ văn
Dành cho thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa
45

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7140217_1

 

 

Sư phạm Ngữ văn
Dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa
5

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7220113

 

 

Việt Nam học
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch).
120

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7220201

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

60

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7340103

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

120

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7420203

 

 

Sinh học ứng dụng

 

50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7440112

 

 

Hóa học
Hóa học (Hóa phân tích).
50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Điểm Chuẩn Đại Học Khánh Hòa Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Khánh Hòa Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Khánh Hòa 

I.Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên và giáo dục chính quy

II. Phạm vi tuyển sinh

  • Với các ngành sư phạm bậc đại học tuyển sinh trên toàn quốc, mỗi ngành tuyển 5 chỉ tiêu ngoài tỉnh Khánh Hòa
  • Với các ngành sư phạm bậc cao đẳng chỉ tiêu tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa.
  • Với các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước

III. Phương thức xét tuyển (Xét tuyển)

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường đại học Khánh Hòa vào bậc đại học theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo, còn với bậc cao đẳng không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

Các thí sinh có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định tại điều 6 của quy chế tuyển sinh. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thí sinh không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Những thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học có tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy định.

Với phương thức xét tuyển học bạ, nhà trường thông báo chi tiết trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung.

V. Chính sách ưu tiên

Xét tuyển thẳng: trường đại học Khánh Hòa thực hiện theo khoản 2 và khoản 3, điều 7 của quy chế tuyển sinh. Đối với các ngành đào tạo giáo viên, trường xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc đạt giải nếu đáp ứng các điều kiện sau: ba năm học trung học phổ thông chuyên của các tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba ở các cuộc thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status