Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TUYỂN SINH

Mã trường: KSA

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 295 299

Website: www.ueh.edu.vn

trường đại học kinh tế tp HCM tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học.

Nhóm / Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Nhóm 1
– Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản  

Ghi mã ngành chung:

52NHOM1

4.400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– A00, A01, D01, D90

* Điểm trúng tuyển chung cho các ngành/chuyên ngành này

– Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp
– Ngành Marketing
– Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương
– Ngành Kinh doanh thương mại
– Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị du thuyền
– Ngành Tài chính – Ngân hàng gồm các chuyên ngành: Tài chính công,  Thuế, Tài chính, Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm, Đầu tư tài chính,  Ngân hàng, Thị trường chứng khoán
– Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán
Nhóm 2
– Ngành Ngôn ngữ Anh: Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 7220201 100 – D01, D96

* Môn tiếng Anh hệ số 2

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành

Nhóm 3
– Ngành Luật: Chuyên ngành Luật kinh doanh 7380101 100 – A00, A01, D01, D96

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành

Nhóm 4
– Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: – A00, A01, D01, D96

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành

* Học phí chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị mức thu bằng 50% mức học phí chung

+ Kinh tế học ứng dụng 7310101_01 50
+ Kinh tế nông nghiệp 7310101_02 50
+ Kinh tế chính trị

 

7310101_03 50
Nhóm 5
– Ngành Quản trị kinh doanh:  Chuyên ngành Quản trị bệnh viện 7340101_01 50 – A00, A01, D01, D90

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành

Nhóm 6
– Ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm các chuyên ngành:  – A00, A01, D01, D90

* Môn Toán hệ số 2

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành

* Học phí chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh mức thu bằng 50% mức học phí chung

+ Toán tài chính 7340405_01 50
+ Thống kê kinh doanh 7340405_02 50
+ Hệ thống thông tin kinh doanh 7340405_03 50
+ Thương mại điện tử

 

7340405_04 50

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 

I.    Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước)

III. Chỉ tiêu tuyển sinh (5000 chỉ tiêu)

IV. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển.

Điểm trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành trong nhóm xét tuyển bằng nhau với các tổ hợp tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển. Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25, cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực nếu có.

Đối với ngành, chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thư tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trong trường hợp thí sinh đã trúng tuyển một nguyện vọng thì sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

Với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng anh, trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng kết quả thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng anh theo quy định tại quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Các điều kiện đăng ký xét tuyển theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

VI. Tiêu chí phụ trong xét tuyển

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở cuối danh sách trúng tuyển và vượt chỉ tiêu của ngành thì trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu, nếu số này vẫn còn thừa chỉ tiêu, thì nhà trường sẽ tiếp tục ưu tiên xét tuyển các thí sinh có điểm môn tiếng anh từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status