Trường Đại Học Lâm Nghiệp Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TUYỂN SINH 

 Mã trường: LNH
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: (04) 33840440
Website: http://vfu.edu.vn
dai hoc lam nghiep tuyen sinh

Đại học Lâm nghiệp

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh đại học hệ chính quy.

Tên ngành học
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
KQ thi THPT
Học bạ THPT
Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(T.Anh)
7908532
50
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao)
7420201
50
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa;
D08. Toán, Sinh, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Lâm nghiệp (CT đào tạo bằng Tiếng Anh)
7620201
50
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Hóa, Sinh
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Công nghệ chế biến lâm sản (Chất lượng cao)
7540301
50
A00. Toán, Lý, Hóa;
D07. Toán, Hóa, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao)
7520103
50
A00. Toán, Lý, Hóa;
A01. Toán, Lý, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Công nghệ sinh học
7420201
100
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa;
D08. Toán, Sinh, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt)
7908532
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Khoa học môi trường
7440301
150
60
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Quản lý tài nguyên và Môi trường
7850101
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
7620211
230
92
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Bảo vệ thực vật
7620112
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh
A16. Toán, Văn, KHTN
Thú y
7640101
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa;
D08. Toán, Sinh, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Chăn nuôi
7620105
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa;
D08. Toán, Sinh, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Quản lý đất đai
7850103
100
40
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Khoa học cây trồng
7620110
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Khuyến nông
7620102
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Sinh, Hóa
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Kế toán
7340301
250
100
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
C15. Toán, Văn, KHXH
Kinh tế
7310101
40
16
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
C15. Toán, Văn, KHXH
Kinh tế Nông nghiệp
7620115
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
C15. Toán, Văn, KHXH
Quản trị kinh doanh
7340101
100
40
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
C15. Toán, Văn, KHXH
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
7480104
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Hóa, Sinh
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Công tác xã hội
7760101
40
16
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
C00. Văn, Sử, Địa.
C15. Toán, Văn, KHXH
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7340103
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
C00. Văn, Sử, Địa.
C15. Toán, Văn, KHXH
Lâm sinh
7620205
100
40
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Hóa, Sinh
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, Khoa học TN
Lâm nghiệp (CT đào tạo bằng Tiếng Việt)
7620201
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Hóa, Sinh
 D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Kỹ thuật công trình xây dựng
7580201
100
40
A00. Toán, Lý, Hóa;
A01. Toán, Lý, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
A01. Toán, Lý, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
A01. Toán, Lý, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
7520103
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
A01. Toán, Lý, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, Khoa học TN
Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn)
7510210
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
A01. Toán, Lý, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh;
A16. Toán, Văn, KHTN
Thiết kế công nghiệp
7210402
30
12
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
A17. Toán, Lý, KHXH
C15. Toán, Văn, KHXH
Thiết kế nội thất
7210405
40
12
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
A17. Toán, Lý, KHXH
C15. Toán, Văn, KHXH
Kiến trúc cảnh quan
7580110
100
40
A00. Toán, Lý, Hóa;
D01. Toán, Văn, Anh;
A17. Toán, Lý, KHXH
C15. Toán, Văn, KHXH
Lâm nghiệp đô thị
7620202
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
B00. Toán, Hóa, Sinh
 D01. Toán, Văn, Anh;
A17. Toán, Lý, KHXH 
Công nghệ vật liệu
7515402
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
D07. Toán, Hóa, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)
7540301
50
20
A00. Toán, Lý, Hóa;
D07. Toán, Hóa, Anh;
D01. Toán, Văn, Anh.
A16. Toán, Văn, KHTN

 I.    Đối tượng tuyển sinh

Là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt các điều kiện của trường đại học Lâm nghiệp theo từng phương án xét tuyển.

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)

III. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển)

Trường đại học Lâm nghiệp thực hiện phương án tuyển sinh theo hai phương thức:
 Xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông quốc gia: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của bộ giáo dục và đào tạo cùng với hố sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia theo quy chế tuyển sinh.
Xét kết quả học tập năm lớp 12 và hạnh kiểm bậc trung học phổ thông: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường
Lưu ý: thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyển trên website của trường:  www.vnuf.edu.vn

IV. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của trường đại học Lâm nghiệp
Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thi sinh tốt nghiệp trước năm 2017
Giấy tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017 (bản chính)
Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
Học bạn trung học phổ thông bản photo
Hai phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh để trường thông báo khi có kết quả xét tuyển.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status