Trường Đại Học Luật TPHCM Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

Mã trường: LPS

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 39400 989

Website: www.hcmulaw.edu.vn

trường đại học luật tp hcm tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh hệ đại học chính quy:

Ngành đào tạo

trình độ đại học

ngành

Tổ hợp xét tuyển/

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tỷ lệ

(dự kiến)

Luật 7380101 Toán, Lý, Hoá: A00 1.150 25,0%
Toán, Lý, tiếng Anh: A01 20,0%
Văn, Sử, Địa: C00 25,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 30,0%
Luật Thương mại quốc tế 7110101 Toán, Lý, tiếng Anh: A01 100 20,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 40,0%
Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp) 20,0%
Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật) 20,0%
Quản trị – Luật 7110103 Toán, Lý, Hoá: A00 200 20,0%
Toán, Lý, tiếng Anh: A01 20,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 40,0%
Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật) 20,0%
Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Hoá: A00 100 20,0%
Toán, Lý, tiếng Anh: A01 20,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 40,0%
Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật) 20,0%
Ngôn ngữ Anh 7220201 Văn, Toán, tiếng Anh: D01 50 70,0%
Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14 10,0%
Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66 10,0%
Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84 10,0%

Điểm Chuẩn Đại Học Luật TPHCM Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Luật TPHCM Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Luật TPHCM 

I.    Đối tượng tuyển sinh

Theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)

III. Phương thức tuyển sinh (Kết hợp thi tuyển với xét tuyển)

Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 3 phương thức tuyển sinh: thí tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí: điểm học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển) và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực (chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển)

Quy trình tuyển sinh gồm 2 bước:

Bước 1 xét tuyển sơ bộ: Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, hội đồng tuyển sinh của trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét tuyển trung bình ở 6 học kỳ trung học phổ thông của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển , gọi tắt là điểm học bạ và điểm thi trung học phổ thông quốc gia từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ. Số lượng thí sinh được xét tuyển sơ bộ không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Bên cạnh các tổ hợp xét tuyển truyền thống, nhà trường còn có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, gồm có:

Văn, sử, ngoại ngữ (D14: tiếng anh)

Văn, giáo dục công dân, ngoại ngữ (D66: tiếng anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp)

Toán, giáo dục công dân và ngoại ngữ (D84: tiếng anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

Bước 2 xét trúng tuyển: Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển vào trường đại học luật TPHCM. Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của bộ giáo dục và đào tạo

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status