Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Mã trường: DBG

Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403874387

Đại học Nông lâm Bắc Giang

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học , trường đại học Nông lâm Bắc Giang  đưa ra thông tin tuyển sinh  Đại học hệ chính quy cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo

 • BẬC ĐẠI HỌC
TT Ngành đào tạo Mã ngành Phương thức tuyển sinh Chỉ tiêu
Xét tuyển theo kết quả thi THPT

(Tổ hợp xét tuyển)

Xét tuyển theo kế quả học tập bậc THPT
1 Khoa học cây trồng 7620110 A00, A01, D01, B00 Điểm trung bình cả năm của 3 năm học, lớp:10, 11 và 12 đạt từ 6,0 trở lên. 30
2 Chăn nuôi – Thú y 7620105 A00, A01, D01, B00 150
3 Thú y 7640101 A00, A01, D01, B00 200
4 Quản lý đất  đai

– Chuyên ngành 1: Địa chính và Quản lý đô thị

– Chuyên ngành 2: Quản lý đất đai

7850103 A00, A01, D01, B00 40
5 Quản lý Tài nguyên & Môi trường

– Chuyên ngành 1: Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái

– Chuyên ngành 2: Quản lý Tài nguyên & Môi trường

7850101 A00, A01, D01, B00 40
6 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, D01, B00 50
7 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, D01, B00 30
8 Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

– Chuyên ngành 1: Quản lý tài nguyên rừng

– Chuyên ngành 2: Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học

7620211 A00, A01, D01, B00 30
9 Lâm sinh 7620205 A00, A01, D01, B00 20
10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 30
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7340103 A00, A01, D01, B00 30
12 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, D01, B00 30
13 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 30
14 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, A01, D01, B00 40
 • BẬC CAO ĐẲNG
STT Ngành đào tạo Mã ngành Điều kiện xét tuyển Chỉ tiêu
1 Dịch vụ thú y 5340301 Tốt nghiệp THPT 20
2 Kế toán 5640201 Tốt nghiệp THPT 20
3 Quản lý đất đai 5850103 Tốt nghiệp THPT 20

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm Bắc Giang Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Nông Lâm Bắc Giang Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Nông Lâm Bắc Giang 

II. Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

III. Phạm vi tuyển sinh (tuyển sinh trên toàn quốc)

 1. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển)

Nhà trường xét tuyển theo 2 phương thức

 • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
  • Điều kiện cho bậc đại học:
   • Tốt nghiệp THPT
   • Điểm thi THPT quốc gia có tổ hợp môn thi để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định
  • Điều kiện cho bậc cao đẳng:
   • Tốt nghiệp THPT
 • Phương thức 2: Trường đại học Nông lâm Bắc Giang xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả học tập ở THPT
  • Điều kiện cho bậc đại học:
   • Tốt nghiệp THPT
   • Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên
   • Điểm trung bình cả năm của 3 năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 6,0 trở lên
  • Điều kiện cho bậc cao đẳng
   • Tốt nghiệp THPT
   • Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên
 • Tổng điểm của tổ hợp các bài thi/môn thi áp dụng thống nhất cho tất cả các ngành, không có quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, ngưỡng xét tuyển là ngưỡng tối thiếu do Bộ GD&ĐT quy định để xét tuyển vào hệ đại học, cao đẳng. Nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên của thí sinh từ 1 đến hết trong phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh được xét một cách bình đẳng. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển nguyện vọng tiếp bình đẳng với với các thí sinh khác đăng ký vào cùng một ngành.

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

Điều kiện là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi trung học phổ thông quốc gia có bài thi/môn thi dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu của bộ giáo dục và đào tạo dùng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

 • Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét tuyển học bạ)

Điều kiện thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có kết quả của điểm trung bình của cả 3 năm của lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 6,0 trở lên; hạnh kiểm của thí sinh đạt loại khá trở lên

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status