Trường Đại Học Phú Yên Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN TUYỂN SINH

Mã trường: DPY

Địa chỉ: Số 18 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 057 3843 119

trường đại học phú yên tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học, trường đại học Phú Yên đưa ra thông tin tuyển sinh đại học với các ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo

Tên trường/

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển/

Điều kiện xét tuyển

Chỉ tiêu Ghi chú
TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN

Số 18 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên. ĐT: (0257) 3843.119,0963725060

 

-Phương thức 1:Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

-Phương thức 2:Xét  điểm trung bình (ĐTB)năm lớp 12.

830 Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Các quy định khác theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước. Riêng khối ngành I (đào tạo giáo viên), tuyển thí sinh hộ khẩu ngoài tỉnh Phú Yên tối đa 18%chỉ tiêu.

 

* Phương thức tuyển sinh:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thiTHPT quốc gia.

– Phương thức 2: Xét tuyển ĐTBnăm lớp 12.

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành I (đào tạo giáo viên) phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

– Đối với phương thức xét tuyển ĐTB năm lớp 12:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành không thuộc khối ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học phải có ĐTB năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật trình độ cao đẳng phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

 

 

* Thông tin hỗ trợ đăng ký xét tuyển:

Điện thoại liên hệ Phòng Đào tạo:

(0257) 3843.119, 0963725060,

(0257) 3824.446,

(0257) 3843.118,

(0257) 3843.139.

Email: tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn

 

 

 

Các ngành trình độ đại học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển/

Điều kiện xét tuyển

610
Giáo dục Mầm non 7140201 – Phương thức 1:

Toán, Văn, Năng khiếu mầm non (M00).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 và Năng khiếu mầm non.

60(*)
Giáo dục Tiểu học 7140202 – Phương thức 1:

Toán, Lý, Hóa (A00) ;

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Sử, Địa (C00);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

60(*)
Sư phạm Toán học 7140209 – Phương thức 1:

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)
Sư phạm Tin học

(Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

7140210 – Phương thức 1:

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

25(*)
Sư phạm Hóa học

(Chuyên ngành Hóa – Lý)

7140212 – Phương thức 1:

Toán, Hóa, Lý (A00);

Toán, Hóa, Sinh (B00);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)
Sư phạm Sinh học

(Chuyên ngành Sinh học – Công nghệ THPT)

7140213 – Phương thức 1:

Toán, Hóa, Sinh (B00);

Toán, Lý, Sinh (A02);

Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)
Sư phạm Tiếng Anh

(Chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học- Mầm non)

7140231 – Phương thức 1:

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)
Sư phạm Ngữ văn 7140217 – Phương thức 1:

Văn, Sử, Địa (C00);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)
Sư phạm Lịch sử

(Chuyên ngành Sử – Địa)

7140218 – Phương thức 1:

Văn, Sử, Địa (C00);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14);

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15).

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)
Công nghệ thông tin 7480201 – Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên. 75
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch) 7220201 60
Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 7310630 50
Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 7440112 40
Sinh học (Chuyên ngành Sinh học ứng dụng) 7420101 40
Vật lý học (Chuyên ngành Vật lý điện tử) 7440102 40
Văn học 7229030 40
Các ngành trình độ cao đẳng Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển/

Điều kiện xét tuyển

220
Giáo dục Mầm non 51140201 – Phương thức 1: Toán, Văn, Năng khiếu mầm non

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 và Năng khiếu mầm non.

30(*)
Sư phạm Âm nhạc

(Chuyên ngành Âm nhạc – Công tác Đội)

51140221 – Phương thức 1:

Toán,Văn, Năng khiếu Âm nhạc; (C27)

Văn, Sử, Năng khiếu Âm nhạc; (C28)

Văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Âm nhạc;   (D100)

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 và Năng khiếu Âm nhạc

20(*)
Sư phạm Mỹ thuật

(Chuyên ngành Mỹ thuật – Công tác Đội)

51140222 – Phương thc 1:

Toán,Văn, Năng khiếMỹ thuật;  (C29)

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu Mỹ thuật;   (D101)

Toán, Lý, Năng khiếMỹ thuật;   (D102)

Văn, Lý, Năng khiếMỹ thuật (D103)

– Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 và Năng khiếu Mỹ thuật

20(*)
Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú Y) 6620119 – Phương thức 2: ĐTBnăm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) 30
Lâm nghiệp 6620201 30
Kế toán 6340301 30
Quản trị kinh doanh 6340404 30
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 30

Điểm Chuẩn Đại Học Phú Yên Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Phú Yên Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Phú Yên 

II.    Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

III. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)

IV. Phương thức xét tuyển (Trường đại học Phú Yên thực hiện xét tuyển)

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, các thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy định. Với các ngành khác của trình độ đại học, nhà trường xét tuyển thí sinh có điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

Các môn thi năng khiếu

  • Môn thi năng khiếu mầm non: đọc diễn cảm, hát
  • Môn thi năng khiếu mỹ thuật: trang trí, hình họa
  • Môn thi năng khiếu thể dục: kiểm tra thể lực và hình thái

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status