Trường Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG TP.HCM TUYỂN SINH

Mã trường: QSQ

Địa chỉ: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08 37244270 (số nội bộ: 3221)

Website: hcmiu.edu.vn

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học.

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG Phương thức khác
10801 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nottingham) 13 12 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

10802 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (West of England) 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

10804

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (New South Wales) 12

 

13

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

10805 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Rutgers) 10 10 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

10807 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Binghamton) 10 10 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

11105

 

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)

 

10

 

10

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

11107

 

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Binghamton)

 

10

 

10

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

11201 Công Nghệ Thông Tin (Nottingham) 13 12 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

11202 Công nghệ thông tin (West of England) 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

11205 Kỹ thuật máy tính (Rutgers) 10 10 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

11207 Kỹ thuật máy tính (Binghamton) 10 10 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

20301

 

Quản trị kinh doanh (Nottingham)

 

13

 

12

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

203021

 

Quản trị kinh doanh  (West of England) (2+2)

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

203022

 

Quản trị kinh doanh (West of England)(3+1)

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

203023

 

Quản trị kinh doanh (West of England)(4+0)

 

100

 

100

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

20303

 

Quản trị kinh doanh (AUT)

 

40

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

20304

 

Quản trị kinh doanh (New South Wales)

 

13

 

13

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

20306

 

Quản trị kinh doanh (Houston)

 

50

 

50

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30401

 

Công nghệ sinh học (Nottingham)

 

13

 

12

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30402

 

Công nghệ sinh học (West of England)

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52220201 Ngôn ngữ Anh 25 25 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52340101

 

Quản trị kinh doanh

 

75

 

75

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52340201

 

Tài chính – Ngân hàng

 

50

 

50

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52440112

 

Hóa học

 

30

 

30

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

52460112 Toán ứng dụng 20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

52480201 Công nghệ thông tin 50 50 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

52510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 40 40 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* 70 70 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52520201

 

Kỹ thuật điện, điện tử

 

78

 

77

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 28 27 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

52520212

 

Kỹ thuật y sinh*

 

38

 

37

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

52520320

 

Kỹ thuật môi trường

 

20

 

20

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

52520701 Kỹ Thuật Không Gian 20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

52540101

 

Công nghệ thực phẩm*

 

40

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

52580208 Kỹ thuật xây dựng 25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

52620305

 

Quản lý nguồn lợi thủy sản 18

 

17

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM 

I.    Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hay tốt nghiệp trung cấp.

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước)

III. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển, thi tuyển)

Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia: Thời gian và hình thức theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Kỳ thi kiểm tra năng lực do trường đại học quốc tế tổ chức: Thí sinh thi hai môn Toán (bắt buộc) và một môn tự chọn, các thí sinh được chọn một trong các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh.

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của bộ giáo dục và đào tạo

V. Chính sách ưu tiên

Trường đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế: chỉ tiêu 5% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Điều kiện xét tuyển thẳng: Thí sinh có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế, môn đạt giải phải phù hợp với ngành học đăng ký tuyển thẳng.

Xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu và các trường trung học phổ thông thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia cao nhất.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status