Trường Đại Học Sư Phạm ĐH Thái Nguyên Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TUYỂN SINH 

Mã trường: DTS

Địa chỉ: Số 20 – Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3653559

Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học, trường đại học sư phạm đại học Thái Nguyên đưa ra thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

I. Các ngành đào tạo

TT Ngành học/ Tổ hợp môn xét tuyển Mã ngành/mã tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4)
Tổng chỉ tiêu 900
A Nhóm ngành đào tạo giáo viên (Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia) 810
1 Giáo dục Mầm non 7140201 120
1. Ngữ Văn, Toán, Đọc diễn cảm-Hát (hệ số 2)(M00) 7140201.1 60
1. Ngữ Văn, Toán, Năng khiếu (hệ số 2)(M06) 7140201.2 60
2 Giáo dục Tiểu học 7140202 120
1. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) 7140202 120
3 Giáo dục Chính trị 7140205 30
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) 7140205.1 20
2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) 7140205.2 05
3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (C19) 7140205.3 05
4 Giáo dục Thể chất (Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc xét theo học bạ) 7140206 30
Toán, Hóa, Sinh học (B00) 7140206.1 10
Toán , Vật lý, Hóa học (A00) 7140206.2 10
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) 7140206.3 10
5 Sư phạm Toán học 7140209 105
1. Toán, Vật  lý, Hóa học (A00) 7140209.1 85
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) 7140209.2 10
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 7140209.3 10
6 Sư phạm Tin học 7140210 30
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) 7140210.1 20
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) 7140210.3 05
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) 7140210.2 05
7 Sư phạm Vật Lý 7140211 40
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) 7140211.1 30
2. Toán, Vật  lý, Tiếng Anh (A01) 7140211.2 10
8 Sư phạm Hoá học 7140212 40
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) 7140212.1 30
2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) 7140212.2 10
9 Sư phạm Sinh học 7140213 30
1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) 7140213.1 20
2. Toán, Sinh học, Tiếng  Anh (D08) 7140213.2 10
10 Sư phạm Ngữ Văn 7140217 105
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) 7140217.1 85
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) 7140217.2 10
3. Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh (D01) 7140217.3 10
11 Sư phạm Lịch Sử 7140218 30
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) 7140218 30
12 Sư phạm Địa Lý 7140219 40
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý(C00) 7140219.1 30
2. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10) 7140219.2 05
3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) 7140219.3 05
13 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 60
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (hệ số 2) (D01) 7140231 60
14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 30
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) 7140247.1 20
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) 7140247.2 10
B Nhóm ngành khoa học giáo dục 90
15 Giáo dục học (Sư phạm Tâm lý  – Giáo dục) 7140101 30
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) 7140101.1 15
2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) 7140101.2 10
3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) 7140101.3 5
16 Quản lý Giáo dục 7140114 30
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) 7140114.1 15
2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) 7140114.2 10
3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) 7140114.3 5
17 Tâm lý học giáo dục 7310403 30
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) 7310403.1 15
2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) 7310403.2 10
3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) 7310403.3 5

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đại HọcThái Nguyên Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Sư Phạm Đại Học Thái Nguyên Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Sư Phạm Đại Học Thái Nguyên 

II. Đối tượng tuyển sinh

Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc hệ tương đương

III. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc)

IV.  Phương thức tuyển sinh

Trường đại học sư phạm ĐH Thái Nguyên tuyển sinh theo 4 phương thức

  • Tuyển thẳng: Trường xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và những thí sinh có học lực Giỏi ở cả 3 năm học THPT
  • Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: Các ngành SP Toán, SP Tin, SP Vật lý, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Địa lý, SP Tiếng Anh, SP Chính trị, GD Tiểu học, Giáo dục học (SP Tâm lí – giáo dục), Quản lý Giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Sư phạm Khoa học tự nhiên; Giáo dục Thể chất.
  • Xét tuyển theo học bạ: Ngành giáo dục thể chất xét tuyển theo học bạ
  • Xét tuyển kết hợp điểm thi trung học phổ thông quốc gia với thi năng khiếu (hát, kể chuyện): Ngành Giáo dục mầm non
  1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

Sinh viên nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên được miễn học phí

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status