Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Tuyển Sinh Năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG TUYỂN SINH

Mã trường: GNT

Địa chỉ: Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38544468

Website: http://spnttw.edu.vn

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương tuyển sinh đại học hệ chính quy .

Tên trường, ngành học Ký trường Mã ngành Môn thi Chỉ

tiêu

Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW (GNT) GNT       Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước Phương thức tuyến sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng. Xét tuyển môn văn hóa kết hợp với thi tuyển các môn Năng khiếu.

Điều kiện xét trúng tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời gian tổ chức thi (Dự kiến)’.

– 10/7/2020: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi.

– 11,12/7/2020: Tổ chức thi môn Năng khiếu các ngành đào tạo.

*Hệ đại học:

Xét tuyển: Kết quả học tập bạ năm THPT hoặc kết quả thi trong kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015.

– Thí sinh phải đăng ký 01 ữong 02 hình thức xét tuyển môn văn hóa như

Ngành đào tạo trình độ đại học     Xét tuyển môn văn hóa, thi tuyển môn Năng khiếu  
– Sư phạm Âm nhạc

– Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non

  7140221 Môn 1: Ngữ văn (xét tuyển)

Môn 2: Kiến thức âm nhạc cơ bản (Nhạc lý, Xướng âm hoặc Tham âm); Môn 3:

– Thanh nhạc – Nhạc cụ (ngành Sư phạm Âm nhạc);

– Thanh nhạc (ngành Thanh nhạc);

– Piano (ngành Piano).

200
– Thanh nhạc   7210205 60
– Piano   7210208 30

 

– Sư phạm Mỹ thuật

– Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

  7140222 Môn 1: Ngữ văn (xét tuyển)

Môn 2: Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240phút);

Môn 3: Vẽ màu (240 phút).

* Riêng ngành Công nghệ May thí sinh có thế chọn thêm phương thức xét tuyển, lựa chọn 01 trong 02 tồ hợp sau:

1.Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh.

2. Toán; Vật lí; Hóa học.

200 trên khi nộp Hồ sơ (theo mẫu Hồ sơ trên Website của Nhà trường hoặc tại Phòng Đào tạo).

Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình cộng các môn xét tuyên phải đạt từ 5.0 trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập 3 năm học THPT; Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia từ năm 2015, thực hiện theo quy định của Bộ

– Thiết kế Thời trang   7210404 120
– Thiết kế Đồ họa   7210403 180
– Hội họa   7210103 20
– Công nghệ May   7540204 100 GD&ĐT.

Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật:

– Điểu kiện xét tuyên thực hiện theo qui chế tuyến sinh năm 2020 của BGD&DT;

Thi sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, nộp Hổ sơ theo thời gian quy định của Nhà trường, nếu vào thời gian chưa kết thúc năm học thí sinh nộp bổ sung Học bạ THPT (06 học kỳ), nộp Giấy chứng nhận điểm (Bản sao) các môn văn hóa ưong kỳ thi THPT quốc gia trước ngày 11/7/2020 tại Phòng tiêp nhận thí sinh dự thi hoặc Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tổ chức thi:

Môn năng khiếu (nhân hệ số 2).

– Quản lý văn hóa

– Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật

– Chuyên ngành Quản lý văn hóa du lịch

  7229042 Thi sinh chọn 01 trong 04 tổ hợp môn thi sau:

1. Ngữ văn (xét tuyển); Lịch sử (xét tuyến); Năng khiếu nghệ thuật (chọn 01 trong các nội dung: Đàn/hát/múa/ tiểu phẩm kịch/hùng biện…).

2. Ngữ văn (xét tuyển); Kiến thức âm nhạc cơ bản (Nhạc lý, Xướng âm hoặc Thẩm âm); Thanh nhạc – Nhạc cụ.

3. Ngữ văn (xét tuyển); Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút); Vẽ màu (240phút).

4. Xét tuyển: Ngữ văn; Lịch sử; Địa

120
– Diễn viên kịch- điện ảnh   7210234 Môn 1: Ngữ văn (xét tuyến)

Môn 2: Hình thê và tiếng nói;

Môn 3: Diễn xuất.

40
– Công tác xã hội   7760101 Thi sinh chọn 01 trong các to hợp sau:

1.Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý.

2. Ngữ văn; Toán; Lịch sử.

3. Ngữ văn; Toán; Địa lý.

50
– Du lịch   7810101 4. Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga). 50

 

Ngành đào tạo trình độ đại học liên thông (Từ TC, CĐ lên ĐH)     Các môn thi tuyến 120 *Hệ đại học liên thông chính quy: Tố chức thi tuyến theo quy định của Nhà trường.
– Sư phạm âm nhạc/Sư phạm âm nhạc Mầm non   7140221 1. Kiến thức âm nhạc cơ bản (Nhạc lý, Xướng âm hoặc Thẩm âm);

2. Thanh nhạc;

3. Nhạc cụ.

30
– Sư phạm Mỹ thuật/Sư phạm Mỹ thuật Mầm non   7140222 1. Kiến thức Mỹ thuật cơ bản (180 phút);

2. Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút); 3. Vẽ màu (240 phút).

30
– Quản lý văn hóa   7229042 1. Kiến thức quản lý văn hóa (180 phút);

2. Lý luận văn hóa (180phút);

3. Năng khiếu nghệ thuật.

30
– Thiết kế Thời trang   7210404 1. Kiến thức thời trang cơ bản (180 phút);

2. Hình họa (vẽ tượng chân dung – 240 phút);

3. Vẽ màu (240 phút).

30

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 

I.    Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục chính quy hoặc hệ giáo dục thường xuyên, các thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)

III. Phương thức tuyển sinh (Tổ chức tuyển sinh riêng)

Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương xét tuyển kết quả ba năm trung học phổ thông hoặc kết quả thi trong kỳ thi quốc gia

  • Môn Lịch sử, địa lý đối với ngành và chuyên ngành của quản lý văn hóa
  • Môn Ngữ Văn đối với tất cả các ngành

Các thí sinh đăng ký một trong hai hình thức xét tuyển trên sử dụng mẫu hồ sơ của trường được công bố trên website của trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương.

Điều kiện để các thí sinh xét tuyển hệ đại học : Với các thí sinh sử dụng kết quả 3 năm học trung học phổ thông thì phải có điểm trung bình cộng ba năm trung học phổ thông của các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý phải đạt từ 5 điểm ; điều kiện môn văn đối với thí sinh sử dụng kết quả thi trong kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 được áp dụng theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

Với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017, sẽ phải nộp hồ sơ theo quy định của ngà trường, nếu vào thời gian chưa kết thúc năm học thì thí sinh sẽ phải nộp học bạ trung học phổ thông bổ sinh trong 6 kỳ học trước ngày 11/7/2017 hoặc giấy chứng nhận điểm môn văn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trước ngày 20/7/2017 tại phòng đào tạo trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương.

 

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status