Trường Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh Năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Mã trường: DTD               

Địa chỉ: số 68 đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (07103) 740768-840 666-840222

Website: www.tdu.edu.vn

trường đại học tây đô tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học, trường đại học Tây Đô đưa ra thông tin tuyển sinh đại học với các khối ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Các ngành đào tạo

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm xét tuyển học bạ
1 7720201 Dược học Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Hóa – Anh (D07)
Toán – Hóa – Văn (C02)
18
2 7720301 Điều dưỡng Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Sinh – Anh (D08)
Toán – Sinh – Văn (B03)
18
3 7380107 Luật kinh tế Văn – Sử – Địa (C00)
Văn – Anh – Sử (D14)
Toán – Anh – GDCD (D84)
Văn – Anh – GDCD (D66)
18
4 7340301 Kế toán Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Văn – Anh (D01)

Toán – Văn – Địa (C04)

18
5 7340201 Tài chính ngân hàng 18
6 7340101 Quản trị kinh doanh 18
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
8 7340115 Maketing (New) 18
9 7340120 Kinh doanh quốc tế (New) 18
10 7310630 Việt Nam học Toán – Văn – Anh (D01)

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

18
11 7810101 Du lịch (New) 18
12 7810201 Quản trị khách sạn (New) 18
13 7229030 Văn học Toán – Văn – Địa (C04)
Văn – Sử – Địa (C00)
Văn – Anh – Sử (D14)
Văn – Anh – Địa (D15)
18
14 7220201 Ngôn ngữ Anh Toán – Văn – Anh (D01)
Văn – Anh – Sử (D14)
Văn – Anh – Địa (D15)
Văn – Anh – GDCD (D66)
18
15 7620301 Nuôi trồng thủy sản Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Hóa – Anh (D07)
18
16 7850101 Quản lý tài nguyên – môi trường Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Văn – Anh (D01)
18
17 7850103 Quản lý đất đai Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Văn – Anh (D01)
18
18 7540101 Công nghệ thực phẩm Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Lý – Văn (C01)
18
19 7510102 Công nghệ kỹ thuật
công trình xây dựng
Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Lý – Văn (C01)
18
20 7480201 Công nghệ thông tin Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Lý – Văn (C01)
18
21 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Lý – Sinh (A02)
18
22 7640101 Thú y Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Hóa – Địa (A06)
Toán – Sinh – Địa (B02)
Toán – Hóa – Văn (C02)
18
23 7620105 Chăn nuôi (New) Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Hóa – Địa (A06)Toán – Lý – Sinh (A02)Toán – Sinh – Anh (D08)
18

Điểm Chuẩn Đại Học Tây Đô Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Tây Đô Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Tây Đô 

II.    Đối tượng tuyển sinh

Những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên.

III. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước)

IV. Phương thức tuyển sinh 

 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 
 • Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (xét học bạ): có 2 hình thức của phương thức xét học bạ
  • Dựa vào kết quả học tập của cả năm lớp 12 và kết quả tốt nghiệp:
   • Tốt nghiệp THPT.
   • Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
   • Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) + Điểm ưu tiên  (ĐƯTXT).ĐTBC = (ĐTB cả năm lớp 12 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 3 ) ÷3.ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.(ĐTBC và ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
  • Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT:
   • Tốt nghiệp THPT.
   • Điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
   • Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):ĐXT = ĐTBC + ĐƯTXTĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3) ÷3ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 1  + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 1 ) ÷3.ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 2  + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 2 ) ÷3.ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 3  + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 3 ) ÷3.ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.(ĐTBC và ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
  • Điều kiện nhận hồ sơ : Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tổng điểm thi của 3 môn thi (theo thang điểm 10) thuộc nhóm môn xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Xét học bạ cấp trung học phổ thông
  • Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh đã tốt  nghiệp trung học phổ thông và điểm trung bình chung của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 6,0 điểm trở lên.

VI. Mức điểm chênh lệch và điều kiện phụ trong xét tuyển

 •  Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Trường đại học Tây Đô không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các nhóm mô xét tuyển, các nhóm môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các nhóm môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

Điều kiện phụ trong xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: trong trường hợp các thí sinh xét tuyển có tổng điểm 03 môn thuộc nhóm môn tham gia xét tuyển cùng bằng điểm nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, trường đại học Tây Đô sẽ áp dụng các tiêu chí phụ.

 • Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm môn chính (Môn toán hoặc môn Ngữ văn) lớn hơn.
 • Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính cả 03 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.
 • Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong nhóm môn xét tuyển của 03 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.
 • Xét tuyển của phương thức xét tuyển học bạ:

Với phương thức xét tuyển học bạ, Trường đại học Tây Đô cũng không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các nhóm mô xét tuyển, các nhóm môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay điểm chênh lệch giữa các nhóm môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status