Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Tuyển Sinh Năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

dai hoc van hoa the thao va du lich thanh hoa

đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa

Mã trường: DVD
Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa hoặc Số 20 Nguyễn Du- Phường Điện Biên - Thành Phố Thanh Hóa
Website: www.dvtdt.edu.vn
Điện thoại: (037).3953.388 - (037).3857.421 - (037).3728.883

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học, trườngđại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa thông báo thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy:

I. Các ngành đào tạoII7210205III7380101

TT Ngành học Khối ngành Mã ngành Tố hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
Tồng Phương thức 1 Phương thức 2
1 Sư phạm Âm nhạc I 7140221 Văn +■ Năng khiếu (Thẩm âm: tiết tẩu, cao độ; Đàn. hát) 80 24 56
2 Sư phạm Mỹ thuậl 7140222 Văn + Năng khiếu (Hĩnh họa: vỗ chi, tượng thạch cao; Vỗ tranh Bố cục màu) (1100) 50 15 35
3 Giáo dục Mầm

non

7140201 1.  Văn + Toán + Năng khiêu (Hát, dọc, kể chuyện). (MQO)

2.  Toán + Ticng Anh + Năng

khiếu (Hát, dọc. kể chuyện). (M10)           ‘

90 27 63
4 Thanh nhạc Văn + Năng khiếu (Thẳm âm: tiết tấu, cao độ, hoặc xướng ảm; Hát) (N00) 20 6 14
5 Đổ hoạ 7210104 Văn + Năng khiếu (Hình hoạ vê chi, tượng thạch cao; Vỗ bố cục trang tri). (1100) 35 10 25
6 Thiết kề Thời trang 7210404 35 10 25
7 Luật 1.    Văn + Toán + KHXH (C15)

2.  Toản + Vản + Tiếng Anh (DOI)

3.    Toàn + Vản + KHTN (A16)

4.  Văn + Sử + Địa (C00)

50 15 35
8 Quản trị Khách

sạn

7810201 80 24 56
9 Quản trị Dịch vụ Du lịch vả Lừ hành 7810103 70 21 49
10 Du lịch 7810101 80 24 56
11 Quàn lý vản hoá 7229042 50 15 35
12 Thông tin – Thư viện 7320201 40 12 28
13 Công tác Xã hội 77601o: 90 27 63
14 Quản lý Nhà nước 7310205 110 33 77
15 Ngôn ngữ Anh Vll 7220201 1.  Toán + Văn + Tiếng Anh (Đ01)

2.   Toán + KHXH + Tiếng Anh (1)96)

3.  Vân + KHTN + Tiếng Anh (1)72)

4.   Viìn + Địa + Tiếng Anh

(1)15)

40 12 28
16 Quàn lý Thể dục Thể thao 7810301 1.  Toán + Sinh + Năng khiêu (chạy 100 m; Bật xa tại chồ) (T00)

2.  Toán +Vàn + Năng khiếu (chạy 100 nr. Bật xa lại chỗ) (T01)

40 12 28
17 Công nghệ truyền thông 7320106 1.    Vản + Toán + KHXH (C15)

2.  Toán + Văn + Tiếng Anh (Đ01)

3.    Toán + Văn + KHTN (A16)

4.  Văn + Sử + Địa (C00)

50 15 35

——– r

Thời gian xét tuyển

TT Đợt Thời gian nhận Hồ sơ Thời gian xét tuyển Thòi gian công bố kết quả
1 Đợt 1 Từ 15/4/2020 đến 15/7/2020 Từ 16/7/2020 đén 20/7/2020 25/7/2020
2 Dợt 2 Từ 26/7/2020 đền 31/8/2020 Từ 5/9/2019 đến 10/9/2020 12/9/2020
3 Đợt 3 Từ           13/9/2020         đển

10/10/2020

Từ 12/9/2020 đến 15/10/2020 20/10/2020

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Đúng Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Mới Nhất

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 

II.    Đối tượng tuyển sinh

thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

III. Phạm vi tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh trong cả nước

IV.  Phương thức tuyển sinh

1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức (thí sinh đăng ký tham dự cụm thi do trường ĐH chủ trì)

* Tiêu chí xét tuyển:

– Điểm từng môn xét tuyển phải đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định trở lên

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng

– Đối với các ngành năng khiếu: lấy kết quả môn thi Văn (hoặc Toán + Văn; Toán + Sinh) theo kỳ thi THPT Quốc gia

– Sử dụng kết quả môn thi năng khiếu của trường có cùng môn xét tuyển

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT. Bao gồm 2 hình thức xét tuyển sau:

a, Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ ở bậc THPT

– Tiêu chí xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT (năm 2018 và những năm trước đây)

+ Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm 2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 6,0 điểm trở lên

+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm 5 học kỳ trên đạt loại khá trở lên

b, Hình thức 2Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT có thi năng khiếu

– Tiêu chí xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT

+ Điểm TBC môn Văn (hoặc Toán + Văn, Toán + Sinh) của 5 học kỳ THPT gồm 2 học kỳ năm lớp 10, 2 học kỳ năm lớp 12, và học kỳ 1 năm lớp 12 phải đạt 5.0 trở lên

+ Kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên

+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt loại khá trở lên

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status