Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội Công Bố Điểm Sàn Năm 2018

Năm 2018 ,Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội đã thông báo ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) năm 2018 theo 2 phương thức đó là:  sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và sử dụng kết quả học tập ở lớp 12 THPT. 

Trường Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển năm 2018

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Và Điểm xét tuyển của từng thí sinh không thấp hơn 12 điểm.

Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Nhà Trường xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán đối với trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp

Sử dụng kết quả học tập ở lớp 12 THPT để xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học năm lớp 12 theo thang điểm 10 đối với từng môn học của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và  Điểm xét tuyển của từng thí sinh không thấp hơn 18 điểm.

Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status